I 1978 slo Stortinget fast at en kvinne skal få bestemme over egen kropp og selvbestemt abort ble innført. Den gang ble det sagt at det ikke er staten som skal ta avgjørelsen om hva som skjer med en kvinnes kropp. Loven åpnet for en selvbestemmelsesrett som var absolutt, men som nå blir tatt bort. Torsdag 13. juni vedtok Stortinget en endring i abortloven, et steg førti år tilbake i tid. Den første og største endringen på abortloven siden 1978. Endring i paragraf 2C, en endring som lot en kvinne ta avgjørelsen selv om hun vil abortere bort ett foster eller flere, til å måtte ta valget om å abortere bort alle eller ingen. Videre må en kvinne få saken behandlet i en abortnemnd. Det er ingen tvil om at lovendringen ikke rammer et stort antall kvinner, men prinsipielt sett er den en vesentlig endring. En så vesentlig endring at kvinners rett til å bestemme over egen kropp er skrenket inn. Beslutningen om abort bør ligge hos kvinnen, ikke hos lov eller nemnd.

Det er ingen tvil at det er Kristelig Folkepartis politiske veivalg som har utløst diskusjonen

om abortlovens paragraf 2c, godt hjulpet av regjeringen og statsministeren. De konservative stemmene som bagatelliserer endringen og hevder at fosterreduksjon gjelder et så lite antall kvinner. Denne bagatelliseringen av lovendringen er nettopp det som er provoserende. Det er ikke et stort antall kvinner som utfører denne type abort og fosterreduksjon årlig, men av de som gjør det er det de som blir syndebukkene for «sorteringssamfunnet». Det er disse kvinnene som skal gi regjeringspartiene vind i seilene for «mer menneskeverd». Disse kvinnene i sårbare situasjoner, som bestemmer seg for å redusere antall foster av grunner vi ikke vet, må nå møte i en nemnd for å få bekreftet eller avkreftet om hun har tenkt godt nok over situasjonen.

Lovendringen innebærer at helt ekte kvinner, i en helt ekte virkelighet, ikke får ta avgjørelsen selv om de vil redusere antall foster i magen. De må spørre om å få lov. De må vente. De må ta sjansen på et nei. De må forberede seg på et «klarer du en, klarer du to»-svar. Mange vil vite at å klare en er ikke det samme som å klare to, de vet at det er en risiko i svangerskapet som ikke er et alternativ i deres livssituasjon.

Kvinners rettigheter presses i en rekke land. Vi får stadig påminnelser om at kvinners rettigheter ikke er vunnet en gang for alle. Der Norge kunne vært et foregangsland for kvinners rettigheter og vist vei, sender vi nå helt feil signal. Vi stoler ikke på kvinnen og hennes egen vurdering. I stedet har vi en regjering som har svekket abortloven og kvinners rettigheter i Norge, i dag, i 2019.

Hammerfest Arbeiderparti er dypt uenige med vedtaket fattet av Stortinget som innskrenker en kvinnes rettighet til å bestemme over egen kropp. Det som gjøres mot disse kvinnene, rammer oss alle. Dette kan ikke ende som et tilbakeslag for kvinner. Det må derimot ende som et tilbakeslag for de som er mot kvinners rett til selvbestemmelse.