Har kontaktet Lufttransport for å forsøke å løse luftambulansekrisen

Helseforetaket har kontaktet den tidligere operatøren for å få hjelp i flyambulansesituasjonen.