Avviste klage etter spørsmål om habilitet: Rådmannen fikk personlig ja til å rive sjøbu nært verneverdig område

Rådmann Jens Betsi har privat bedt om å få rive en gammel sjøbu i Ytrebyfjæra. Fylkeskommunen mener saksbehandlinga til kommunen ikke er god nok og stiller spørsmål ved habiliteten til ordfører Bønå (H).