I fylkesrådets (AP, SP, SV) forslag til budsjett ligger det an til flere kutt, blant annet i hurtigbåttilbudet. KrF er enig med mye som skrives i tidligere innlegg av lokalpolitikere i Hammerfest fra de ansvarlige partiene i at avviklingen er horribel for investerte øyfolk og skadelig for utvikling av distriktene. Er det kalkulert inn en kompensasjonsordning for de som i praksis blir tvangsflyttet på kort varsel?

Tanken om å skulle bøte for dette ved å legge ned andre grunnleggende samferdselstilbud er ikke den beste løsningen. Flere nevner VargsundXpressen, men buss som eneste kollektive alternativ er ikke verdig kommunikasjon mellom Finnmarks hovedsteder. Som innehaver av regionens sykehus må vi vektlegge dette ekstra. Det finnes andre steder å se til dersom man har mot nok til å slipe sparekniven. Mange liker heller ikke å ta buss og i dårlig vær kan det bli en særdeles tidkrevende og ubehagelig opplevelse – om man i det hele tatt kommer fram.

Feilslåtte prioriteringer over lang tid har ført til at fylkesrådet nå ser seg nødt til å kutte i utdanning, samferdsel og helse – hva med å se etter andre muligheter? Signalet som sendes er at vi skal prioritere luksuriøse goder og ideologiske interesser, på bekostning av grunnleggende samfunnsoppdrag. Det samme ser vi i andre steder hvor sterke venstrekrefter har fått herje over lengre tid. Tromsø nærmer seg kollaps og må kanskje i tillegg til andre innsparinger kutte 200 årsverk i løpet av året for å balansere seg inn i fremtiden. Som julekvelden på kjerringa kom nederlaget og krisen er et faktum. Det er ikke krise før det virkelig er Krise i Ap styrte kommuner. Håpet er å klare det ved naturlig avgang slik at ingen kan gi skylda på dem for at noen mister jobben i offentlig sektor.

I Hammerfest har vi kritisk høy og voksende gjeld, samt synkende skatteinntekter.
Forslag til sparing fra administrasjonen har blant annet vært å privatisere en barnehage. Dette blir møtt med skepsis fra venstresiden av rent ideologiske årsaker; Det faller ikke i god jord der å erklære privatisering som effektivisering. Enda det ganske ofte er tilfellet. Et av de mest geniale politiske trekkene i vårt blandete sosialdemokrati var å beregne tilskudd til private barnehager ut fra kostnadsnivået i de offentlige. Det har mange skodd seg godt på og de får mye penger til overs som kan føres tilbake til oppgraderinger, om de får lov. På vestlandet, for å ta et kjent eksempel, er det mange flotte private barnehager hvor de har både romslig økonomi og god stemning på grunn av dette grepet.

Et gjengangsargument fra politikere som sitter i saksa er å skylde på at man får for lite penger fra regjeringen. Her kan KrF informere om at også regjeringen har store forpliktelser og er nødt til å gjøre sine vurderinger for hva som er rasjonell økonomisk styring. De har ikke alltid luksusen med å gjøre populære valg til det sprekker, hvem skal de da skylde på for at de ikke får nok penger, rørleggeren? Dersom staten kollapser blir konsekvensene noe større enn om Tromsø eller Hammerfest kommune ender opp på Robek. Da kollapser den sosialdemokratiske visjonen.

Vi har store milliardbudsjetter i Tromsø, Hammerfest og Troms og Finnmark fylkeskommune. Å male et bilde av den generelle offentligheten som utmagret er slapt politisk håndverk og fører til urealistiske forventninger blant folk om hva som er rimelig. Det som derimot bør være realistisk å forvente er at politikere og administrasjoner gjør valg som strekker seg lengre enn til neste tertialrapport og tjener folk flest på sikt. Skattebetalerne har mange forpliktelser til offentligheten og overskuddet fra den enorme verdiskapningen i energibransjen tilhører alle. Man bør kunne forvente at disse ressursene forvaltes på en bærekraftig måte.

Hva blir det neste hvis ikke, smalere veier?