Avvikler Byggmix og innfører store endringer: Slik blir den nye Coop-butikken

Det blir store endringer på Coop i Vadsø dette året. Butikken skal få et større sortiment og moderniseres.