(Finnmarken)

Bare 22 prosent av de spurte i en undersøkelse Respons analyse har gjort på vegne av Finnmarken, sier at de er negative til at Sydvaranger utvider sin virksomhet. Seks av ti innbyggere i Sør-Varanger støtter gruveledelsens ønske om å doble produksjonen.

– Vi er veldig fornøyde med slike tall. For oss er det ekstremt viktig at folk føler vi er en naturlig del av lokalsamfunnet, sier Ismo Haaparanta, administrerende direktør i Sydvaranger Gruve.

De som er enige, er stille

På ett år har andelen av de spurte som stiller seg positive økt med tre prosentpoeng. Samtidig har skeptikerne blitt færre: Mens én av fire i august 2011 ikke ville at gruvene skulle få øke produksjonen, er denne delen nå nede i 22 prosent av de spurte.

Ismo Haaparanta tror tallene ikke bare viser holdningene til en eventuell utvidelse av gruvene, men at de også forteller hvordan innbyggerne i kommunen ser på selskapet som en helhet.

– Jeg har et inntrykk av at mange er fornøyde med oss og det arbeidet vi gjør.

– Er du overrasket over at stadig flere mennesker er positive til Sydvaranger?

– Jeg kan ikke si at jeg er direkte overrasket. Men jeg har sett stadig flere positive artikler og leserinnlegg om oss og vår virksomhet den siste tiden. Det er gjerne slik i Skandinavia at de som er enige og fornøyde, er helt stille, mens motstanderne er høylytte, sier Haaparanta.

Salg gikk i vasken

2012 var et vanskelig år for Syd-varanger. Lave jernmalmpriser gjorde at selskapet måtte redusere bemanningen i fjor høst med rundt 40 stillinger. Samtidig klarte ikke de australske eierne i Northern Iron å selge selskapet samtaler med indiske og russiske interesser strandet i starten av november.

Gjenåpningen av gruvene, som var kostnadsberegnet til 700 millioner kroner, har fått en totalpris på over 2,2 milliarder. Og lav produksjon, dårlig lønnsomhet og gammel infrastruktur i anlegget skal være noen av årsakene til at begge selskapene som var interessert, trakk seg.

Rekordlave priser

Finnmarken meldte fredag at jernmalmprisene nå er på vei oppover igjen. I løpet av fjor høst var prisene for ett tonn levert Kina nede i rekordlave 85 dollar, et nivå som gjorde at Sydvaranger Gruve gikk på reine tap. Ett tonn går nå for rundt 145 dollar, noe som gleder Ismo Haaparanta stort.

– Fjoråret var utfordrende for oss, med de laveste jernmalmprisene på tre år. Vi måtte gjøre noen endringer i organisasjonen, og jeg føler at vi er bedre rustet nå til å møte nye utfordringer.

– Er Sydvaranger forberedt på nye fall i malmprisen?

– Ja. Alle selskap som opererer i dette markedet er det. Vi må forberedt på det verste.

– Hva er de viktigste målene for selskapet i 2013?

– Vi må arbeide videre med sikkerheten for våre ansatte og miljøutfordringene. Vi må også bli bedre til å nå våre produksjons- og kostnadsmål, sier Haaparanta, som sier selskapet planlegger en totalproduksjon på 2,7 millioner tonn i år.

– Vi skal ha større produksjon i år enn vi hadde i fjor, sier han.

Halvere levetiden

Bernt Nilsen, som leder Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, vil ikke tolke svarene i undersøkelsen fra Respons analyse som at innbyggerne i Sør-Varanger nødvendigvis er positive til at gruvene får doblet produksjonen.

– Vi er ikke en aksjon som er i mot gruedrift i Sør-Varanger. Men vi ønsker en forsvarlig og fornuftig gruvedrift. En dobling av produksjonen betyr halvering av gruvas levetid. Dette betyr lavere skatteinngang for kommunen, økt forurensning på kort sikt. Jeg tror ikke svarene i undersøkelsen ville blitt de samme dersom disse faktorene hadde blitt tatt med i spørsmålene som er stilt, sier Nilsen til Finnmarken.