iFinnmark sender direkte fra avslutningsmiddagen for Finnmark fylkesting.