Når eksamen ble oppfunnet for over 1000 år siden i Kina funket den kanskje bra, men i Norge i dag er det fullstendig uegnet til å gi en god vurdering av elevens kunnskap og evner. Dagens eksamen viser ikke kunnskap og evner, det viser hvor god eleven har vært å pugge de siste dagene, og om de har en god eller dårlig dag.

Eksamen er grunnleggende en dårlig prøvesituasjon, det som gjør den enda verre er at den forsterker forskjeller i samfunnet. De som ikke er kjempeflinke på skolen kan rammes veldig hardt om de har migrene, forsover seg eller får dårlige nyheter på akkurat den dagen de skal ha eksamen, mens de som i utgangspunktet er skoleflinke takler det som regel bra. Eksamen har derfor en forsterkende effekt på forskjeller i skolen, de som sliter fra før får enda dårligere resultater, og de som gjør det bra får enda bedre.

Ifølge Udir er «Formålet med eksamen er todelt. Kandidaten skal få anledning til å vise sin kompetanse i samsvar med læreplanen, og eksamenskarakteren skal gi informasjon om kandidatens individuelle kompetanse i faget, slik den ble uttrykt på eksamensdagen.»

Nøkkelordene her er «slik den ble uttrykt på eksamensdagen» for det er det som er hele problemet, karakteren din burde være basert på kompetansen din gjennom hele året og hvordan utviklingen din har vært, ikke kompetansen din «slik den ble uttrykt på eksamensdagen».

Gjennom hele skoleløpet ditt både i 10. klasse og på videregående blir du kontinuerlig vurdert både gjennom kapittelprøver, fagsamtaler og gruppearbeid. Terminkarakteren din blir satt av et gjennomsnitt av resultatene dine. Vi har allerede en god måte å måle elevens kompetanse og utvikling i faget. Om poenget er å få en vurdering fra en sensor, kan denne sensoren heller se på noen av kapittelprøvene, teamene eller man kan starte med mappevurderinger.

Man kan og spørre seg hvordan Kunnskapsministeren tenker det skal gå med mitt kull for eksempel som aldri før har tatt en eksamen, og som neste år skal ta en av de viktigste prøvene i sitt liv, som i stor grad vil avgjøre om vi kommer oss inn på drømmestudiene våre eller ikke.

Hvis kunnskapsministeren ønsker å gi elevene en best mulig skole, der alle har muligheten til å lykkes, må hun fjerne eksamen. Dette må skje nå, dette er det beste tidspunktet å avskaffe ordningen, da vi allerede har klart oss uten den i tre år. Å ta eksamen tilbake nå, eller enda verre «å frede eksamen» vil ikke bare ta tilbake de gamle problemene, men og gi store problemer for de som plutselig skal bli kastet ut i den viktigste eksamen, uten noen form for erfaring.