Forsvarets Bell-helikopter har vært stasjonert i Kirkenes siden november 2019 for å sikre ambulanseberedskapen i Finnmark etter Helse Nord anmodet om og fikk avtale om det. 15. april utløper Helse Nord sin avtale med forsvaret.

Bell-helikoptret har vært svært viktig for å sikre en helt nødvendig beredskap. Dette er ikke blitt mindre viktig etter at Corona-krisen ble en realitet, tvert imot. At Helse Nord i den senere tid har måttet jobbe med muligheten for sivil helikopterberedskap i Kirkenes, må nå ikke ende med manglende beredskap.

Store avstander og en utfordrende beredskapssituasjon har vist at bistand fra forsvarets helikopter har vært helt nødvendig. 150 oppdrag som har vært kritisk for liv siden november 2019, har vist behovet og nødvendigheten av at Helse nord nå bør anmode om videre bistand etter 15 april. Det haster med å få dette avklart, slik at økt usikkerhet for innbyggere og lokalsamfunn unngås. Vi må kunne forutsette at regjeringen vil imøtekomme en slik anmodning snarest.

Korona-utbruddet har forhåpentligvis lært oss alle en ting, og det er at en god grunnberedskap er avgjørende for at innbyggere og lokalsamfunn i hele landet skal kunne være trygg på ,at det som kan gjøres blir gjort når krisa er akutt. I Nord-Norge vil dette alltid bety at man må ha en god luftambulanseberedskap, og da er helikopter avgjørende for beredskapen.

Sør Varanger kommune, regionrådene i Øst Finnmark og Vest Finnmark, har vært tydelige i sine bekymringer og forventninger om avklaring. De bør nå få en tilbakemelding om at innbyggere og lokalsamfunn kan ha en beredskap som innebærer Bell-helikopter i Kirkenes også etter 15 april.