Avinor varsler nedbemanning

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Avinor skal kutte kostnader med mellom 400 og 600 millioner kroner innen 2021. Det vil føre til nedbemanning, varsler det statlige selskapet.

DEL

– Som en del av prosjekt for kostnadsreduksjon vil også en ny gjennomgang av stab og støttefunksjoner settes i gang umiddelbart, skriver kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor i en e-post til E24.

Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvor stort omfanget av nedbemanningsprosessen vil bli. Selskapet hadde 3.099 ansatte ved utgangen av 2018.

Avinor kuttet kostnadene med 600 millioner kroner i perioden 2015 til 2018. «Ytterligere kostnadskutt står høyt på selskapets agenda», heter det i Avinors årsrapport for 2018.

Ser på alle deler
av virksomheten

– Alle pågående prosjekter og tiltak for effektivisering skal samordnes gjennom overordnet prosjekt der målet er å redusere kostnadene med 400–600 millioner kroner innen 2021, sier Andersen.

På spørsmål fra iFinnmark om flyplasser i Finnmark omfattes av kostnadskuttene, svarer kommunikasjonssjef hos Avinor, Kristian Løksa, følgende:

– Avinor effektiviserer alle deler av vår virksomhet, men det er for tidlig å si noen om i hvilken grad hver enkelt lufthavn vil bli berørt.

Fjernstyring av tårn

– Fjernstyring av tårn skal i gang til høsten, kommer flere tårn til å bli fjernstyrt framover i tid?

– Avinor har besluttet fjernstyring av 15 tårn. Avinor har ambisjoner om flere etter hvert.

Kommunikasjonssjefen kan for øvrig informere om at de som berøres av endringer vedrørende fjernstyring har blitt tilbudt stillinger i tårnsenteret i Bodø eller i andre funksjoner på den lufthavnen de jobber.

Avinor ble etablert i 2003 og driver i dag 43 flyplasser og en helikopterhavn i Norge. Selskapet er selvfinansierende og får sine inntekter fra flyavgifter, husleie og diverse salg på flyplassene.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken