Gå til sidens hovedinnhold

Åtte år med sentralisering av politiet i Finnmark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mye går bra i politiet. Metoder, teknologi og samhandling utvikles år for år. Utrykningspolitiet gjør en ekstremt viktig jobb og har bidratt sterkt til nedgangen i antall drepte i trafikken. Den spisse beredskapen i Sør-Norge er styrket gjennom nytt beredskapssenter og politihelikoptre.

Politiet skulle bli mer synlig og tilgjengelig etter «nærpolitireformen», men etaten er blitt stadig mer sentralisert og toppstyrt. Forebygging, hverdagsberedskap og kontakten mellom folk og politiet har blitt dårligere de siste årene. Det viser Politiets Fellesforbunds undersøkelser blant egne medlemmer.

Politiets ti grunnprinsipper har stått fast i 40 år. To av disse er: Politiet skal være desentralisert og politiet skal være en integrert i lokalsamfunnet. Vi i Senterpartiet mener at disse prinsippene har lidd under FrPs og Høyres justisministre. Senterpartiet er ikke alene om denne oppfatninga. Fem forskere fra Universitetet i Oslo, OsloMet, Politihøgskolen, BI og NORCE kaller regjeringas politipolitikk for «prinsippløs og selvmotsigende».

Hva er så statusen i lokalsamfunn i Finnmark fem år etter reformen ble iverksatt? Nesseby mista sitt lensmannskontor. Kautokeino, Karasjok, Tana, Vadsø, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Loppa, Måsøy og Nordkapp, ifølge Brønnøysundregistrene, mista 56 ansatte i løpet av reformen. Alta, Porsanger og Kirkenes har fått større bemanning, men totalt sett er det mindre politi rundt i Finnmark i dag enn tidligere. Avstanden mellom folk og politiet har blitt større under dagens regjering. Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, uttalte i høst at befolkninga er holdt for narr.

Et av målene med nærpolitireformen var å legge ned lensmannskontor for å få mer operativt politi. I februar kom rapporten fra Politidirektoratet som viste at det kun ble to flere operative politifolk i hele landet gjennom reformen (!)

I Finnmark har stillingene stort sett blitt sentralisert til Sør-Varanger. Ifølge Brønnøysundregistrene var det en vekst i Sør-Varanger på 47 ansatte gjennom reformen. Så å si alle nye stillinger har havnet på kontor fremfor i patrulje. Den stygge saken med knivstikking i Bjørnevatn i vinter viste at det til og med ikke er døgnbemanna politipatrulje i Kirkenes.

Politimester Ellen Kathrine Hætta er heldigvis en klar og synlig politimester i samfunnsdebatten. Hun og hennes ledergruppe i Finnmark gjør en svært viktig jobb. Politifolk i Finnmark er noen hardhauser som er vant til å både være kreative og jobbe under ekstreme forhold. Finnmark politidistrikt er også blant de beste i landet når det gjelder saksbehandling i straffesaker.

Avstandene her i oppe er enorme sammenliknet med i Sør-Norge. Vi i Senterpartiet mener derfor at vi behøver politihelikopter også i Nord-Norge. Det å ha dedikert politihelikopter som kan transportere politifolk, gi kamerabilder til politiet på bakken og bistå i leteaksjoner og til spaning vil være et svært viktig hjelpemiddel i nord. Tragedien i Gjerdrum viste blant annet hvor viktig politihelikopteret og dets kamera var for å finn overlevende i skredet.

Senterpartiet mener verdien av et lokalt forankra politi som kjenner folk, bedrifter og sin teig er uvurderlig. Vi vil styrke de gjenværende politistasjonene og lensmannskontorene. Det behøves flere døgnbemanna patruljer i Finnmark. Det handler om forebygging, tilstedeværelse og vår trygghet både i hverdagen og i krise.

Kommentarer til denne saken