– Det har både kommet færre enn antatt, og saksbehandlingen i UDI har gått raskere. Mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt i Utlendingsdirektoratet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Mottaksleder: – Forferdelig trasig

Allerede før sommeren varslet UDI at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall asylmottak denne høsten hvis antallet asylsøkere fortsatte å holde seg på et lavt nivå.

Tidligere i uken ble det klart at UDI legger ned alle mottaksplassene i Porsanger.

– Vi vil takke kommuner og driftsoperatører for den viktige jobben de har gjort. Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Fridfeldt videre i pressemeldingen.

UDI Region Nord sier opp i alt sju ordinære mottak. Det utgjør 1.073 plasser. I tillegg legger de ned fem mottak for enslige mindreårige, med til sammen 188 plasser.

Kontraktene sies opp fra 1. september, og de fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid.