Jeg viser til reportasjene i Finnmark Dagblad, 4. og 9.Oktober 2019, hvor min kollega Jan-Arve Reite og undertegnede tar opp problemstillingene knyttet til endringene i vedtaket om å kutte i kost og losji, i pendlerfradraget,fra 01.01.2020. Fra flere hold har jeg blitt spurt om stortingsrepresentant, fra Høyre, Marianne Haukland, i sitt forsøk på tilsvar til meg er korrekt referert i FD.

Haukland er helt korrekt sitert. Svarene til Haukland er helt uten substans, arrogant, og intetsigende. Temmelig uverdig fra en representant, fra ett av regjeringspartiene. Haukland utviser her en total mangel på evne til å sette seg inn i arbeidstakeres hverdag. Akkurat det kan muligens tilskrives hennes beskytta tilstedeværelse på Stortinget i hovedstaden. Som tillitsvalgt representant fra Finnmark, er hun så heldig å være tilgodesett med priviliegier, som en vanlig arbeidstaker, gammel som ung, bare kan drømme om. La meg nevne:

LES OGSÅ: Pilot Jan Arve er forbannet: – Alle kan ikke bo på Jessheim, det må Erna Solberg forstå

*Lønn,pr.01.Mai 2019, pålydende kr.987.997,- pr.år., som de selv har bevilget seg.

*Gratis,skattefri møblert leilighet, som stilles vederlagsfritt til disposisjon,for repr.,som bor mer enn 40 km. fra Stortinget. Stortinget disponerer 143 slike leiligheter.

*Repr.får i tillegg dekket reiseutgifter mellom Stortinget/pendlerbolig,og repr. hjemsted inntil en gang pr.uke.

*Subsidiert kantine.

*Gratis aviser.

*Tysk/engelsk/fransk kurs,og andre språk "ved tjenestlig behov".

*Treningsstudio.

*Gode etterlønnsmuligheter.

*Alle som har pendlerbolig kan kreve pendlertillegg for hver dag de oppholder seg i pendlerboligen, på grunn av vervet. Satsen er på 89,-kr pr. dag. Stortinget dekker flytteutgifter mellom hjemstedet og Oslo ved fratredelse og tiltredelse av Stortingsvervet.

*Dersom representantene pakker sakene sine selv,får vedkommende 2.700,-kr. for innsatsen.

*Gratis parkering midt i Oslo sentrum.

*Telefonregningen dekkes, uten begrensninger utover "privat bruk av innholdstjenester", som f.eks.å ringe spåkoner.

*Stortinget har også en "prioritetsavtale" med en barnehage i Oslo.

*+++,permisjonsordninger,etterlønn,etc.etc.... Dette er knapt til å fatte. Vi vanlige lønnsmotakere oppfordres til moderasjon, og ha forståelse for at det iflg.samme Haukland, kuttes i et "lukrativt" pendlerfradrag.

LES OGSÅ: SAS-Marit frykter hun må flytte for å beholde jobben: – Det er helt på trynet

Arrogansen og den totale mangelen på forståelse for arbeidstakere i en fortvilt og uavklart arbeidssituasjon er så til de grader provoserende og frekt. Haukland oppfordrer i sitt svar til meg: "Det er veldig dumt dersom du ikke finner deg arbeid i nærheten av hjemmet".

Hennes løsning er; flytt hjem til arbeidsledighet, eller flytt til arbeidsstedet, Oslo/Gardermoen. Dette er altså Finnmark Høyress repr. Hauklands svar på god distriktspolitikk. Det er kanskje dette svaret Haukland mener er "å tilpasse seg den nye situasjonen", sånn løser Haukland problemer for befolkningen i Finnmark. Videre var ikke Haukland klar over min pendlerstatus (hun har fått info om min pendlerstaus i mail datert 09.mai 2019) i SAS,men det er hun nå. Ganske så freidig begir hun seg ut på en forklaring på min kollega, Jan -Arve Reite og undertegnedes jobb som flyvende. Forklaringen er hinsides all sunn fornuft. Jeg er villig til å gi Haukland en detaljert beskrivelse av vår jobbsituasjon og basetilhørighet, slik at hennes tilsvar kan basere seg på fakta, istedenfor synsing, etter for eget forgodtbefinnede.

For øvrig vil jeg si; Bengt Rune Strifeldt har pr.dags dato ikke svart på min henvendelse, datert 09.mai 2019. Slik opptrer altså en stortingsrepresentanr fra Frp, "partiet for folk flest".

Avslutningsvis vil jeg også nevne: noe av det mest ynkelige er at våre "egne" folkevalgte, de som skulle være din og min stemme og tale vår sak ovenfor beslutningsmyndighet, de fremstår som servile etterplaprere, mer opptatt av å snakke sin egen regjering og partiledelsen i hovedstaden etter munnen, enn å stå opp og forsvare befolkningen/arbeidstakere i Finnmark. De bortforklarer og skjønnmaler, på glansapapir, og sitter helt musestille, og holder lydig kjeft i påvente at kritikken raskt stilner. Muligens er dette strategien for servile politikere fra to av regjeringspartiene. Akkurat disse ord vil jeg bruke: Tygg på ordet politikerforakt......