Gå til sidens hovedinnhold

«Det er ingen grunn til å tørrprate mer om kunstens og kunstnernes evne til å ta i bruk nye kreative løsninger, og at gode ideer og skaperkraft er viktig for framtidens innovasjon.»

Artikkelen er over 4 år gammel

Kjære kulturminister, vi må snakke om Frifond!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingen grunn til å tørrprate mer om kunstens og kunstnernes evne til å ta i bruk nye kreative løsninger, og at gode ideer og skaperkraft er viktig for framtidens innovasjon. Her i nord har vi lange tradisjoner for å samarbeide på tvers av organisasjonsskillelinjer, og den frivillige kulturaktiviteten og innsats her har sin rettmessige plass. Så hva er problemet?

Ved en henvendelse til Frifond Teater i juni, får vi opplyst at det ikke er noen søkere fra Finnmark til støtteordningen i år. Dette korresponderer ikke med behovene vi registrerer i den pågående medlemskartleggingen og dialogen vi har med ungdom som bor i Finnmark. LNU som administrerer støtteordningen, er ikke gitt tilstrekkelig mandat fra departementet til å være proaktiv overfor samarbeidspartnere for å lage gode kriterier og gjøre ordningene kjent. Sånn kan det ikke være! 

Frifond – smartere mål?

Frifond skal være Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning. Enkle søknads- og rapportskjema, ingen søknadsfrister og kort behandlingstid gjør Frifond lett tilgjengelig. Dette er en så vellykket struktur, at systemet bør brukes for framtidens behov. Tiden er moden for å renovere Frifondordningene, både gjeldende mål og markedsføringsstrategi. Frifondordninga bør videreutvikles fra kun å være basert på krav om aktivitet i en demokratisk organisasjon, til å sette faglige premisser og mål i fokus. Inkludering, talentutvikling og entreprenørskap må være en del av framtidens bilde.

Ildsjeler og profesjonelle

Når ministeren og hennes kollegaer skal avgjøre framtidig administrasjon av Frifond Teater, bør veiledning vektlegges som en viktig bestanddel av tjenesten.

Talentutvikling handler i stor grad om at omgivelsene dine ser deg og ditt talent. At du blir oppmuntret og får rammer for å utvikling deg. Informasjon i søknadene må derfor leses med kunnskap og innsikt fra det aktuelle fagområde de inngår i. Ut over å få en liten sekk penger er veiledning og tilgang på nettverk de viktigste bestanddelene for å lykkes. Vi trenger all den skaperkraft de unge representerer når rollen som ildsjeler eller profesjonelle utøvere skal fylles.

Frivillig engasjement er ferskvare

I de seinere år har HATS arbeidet med flere prosjekter som har hatt som mål å bidra til integrering, der vi har fått store prosjektmidler. Når vi nå er invitert inn som samarbeidspart i forskningsprosjektet Sustainable diverse cities: Innovation in integration, hadde det vært en fordel om det fantes en støtteordning som var like enkel som Frifond Teater. Vi har gjennom vårt arbeid erfart at integreringstiltak må støtte opp under aktiviteter som skapes og gjennomføres i lokalmiljøene, uten krav om at søkere må være en registrert organisasjon og gode ideer og energi må utnyttes når den er på topp. Ildsjelene er også fra land som Afghanistan, Russland, Canada og Somalia. Derfor må vi også sørge for at det er støtteordninger som kan gi opplæring i kulturuttrykk fra andre land. Afghansk dans og russisk lyrisk folkemusikk må også få en plass i det frivillige kulturlivet.

Så kjære kulturminister, du er fortsatt i førersetet og har mulighet til å få på plass framtidens Frifondordning. Vi er mange som står parat til å bidra med vår kompetanse og vårt nettverk, det er behov for å gjøre ordningen bedre kjent og den må tilpasses de behov som til enhver tid finnes.

Kommentarer til denne saken