Arbeidstilsynet krevde at arbeidet ble stanset på dagen: – Jeg er overrasket over at det ble sånn

Daglig leder i bedriften kjenner seg derimot ikke igjen i dette, og mener at flere momenter ikke kom fram under inspeksjonen.