iFinnmark sendte direkte fra Arbeiderpartiets program- og nominasjonsmøte 23. mars 2019.