Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet og oppdelingen av Troms og Finnmark

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det framgår av Altaposten 1. november 2021 at Finnmark Sps leder Geir Iversen skal ha sagt:

– Vi må ikke glemme at Ap måtte presses av Senterpartiet, og organisasjonen «For Finnmark» til å stå opp for å få tilbake et selvstendig Finnmark. Sentrale politikere i Ap har sagt til meg at de egentlig ønsker en Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er derfor forventet at Ap kommer på banen med argument mot å skille Troms og Finnmark i to selvstendige fylkeskommune.

Geir Iversen – dette blir for dumt.

Allerede i mars 2019 programfestet Arbeiderpartiet oppdeling av det tvangssammenslåtte fylket i sitt fylkesvalgprogram for 2019–2023. Finnmark Arbeiderparti har gjort et målrettet og systematisk arbeid for oppdelingsvedtaket, som nå er innvilget.

Oppdeling av Troms og Finnmark er forankret i fylkesrådets politiske plattform, det er forankret i Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram og det er forankret i regjeringens plattform fra Hurdalen.

Og det var Arbeiderpartiet ved fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo som i februar 2020 fremmet sak for fylkesrådet om oppdeling. Mo var selv saksordfører for saken, som ble videresendt fylkestinget. Uten fylkestingets vedtak av mars 2020 om å sende søknad om oppdeling til kommunaldepartementet ville det ikke vært noen søknad om oppdeling av Troms og Finnmark å behandle. (Viken er i den situasjonen. De har ikke noen søknad inne til behandling, for det foreligger ikke noe fylkestingsvedtak der).

Det finnes nok enkeltpolitikere i Arbeiderpartiet som ikke går inn for oppdeling, akkurat som det også gjør det i Senterpartiet så vidt jeg kan registrere. Men det blir for dumt å skape inntrykk av motvillighet i Arbeiderpartiet. Det er et faktum at uten Arbeiderpartiets systematiske arbeid og initiativ ville vi vært langt unna noen oppdeling av Troms og Finnmark.

Kommentarer til denne saken