Debattinnlegg

På iFinnmarkdebatten kan vi lese at ‘’Finnmark skal få et etterlengtet kollektivløft’’. Det er Arbeiderpartiets toppkandidat Linda Randal som hevder dette.

Les også

Finnmark skal få et etterlengtet kollektivløft!

Det er jo flott at man kan fremme noen valgløfter i god tid før valget, men det blir litt hult når man på sin vei oppover stigen skal trampe på andre. Jeg siterer ‘’Sammen skal vi skape et fylke som gir like muligheter og gode levekår til alle. Uansett om du bor i Alta, Gamvik eller Kirkenes, skal du kunne leve det livet du ønsker. I motsetning til høyresiden, vil Arbeiderpartiet legge til rette….’’

Jeg må få minne om at det faktisk er Arbeiderpartiet som sammenhengende siden fylkeskommunenes fødsel i 1964 har sittet med ledelsen av Finnmark fylkeskommune, herunder også de siste fire årene sammen med Troms.

I den grad det kreves ytterligere satsing på samferdsel så kan man heller i rettferdighetens navn se dette som en erkjennelse av at det er Arbeiderpartiet som har forsømt seg når det gjelder samferdsel i fylket igjennom seks tiår.

Det er Arbeiderpartiet som har svekket økonomien og utviklingsmulighetene i fylket. Det er også de som har ‘’kjøpt’’ Hollendaren med penger de ikke har. I den grad de hadde noe så var det avsatte midler til et hydrogen hurtigbåt prosjekt i Varangerbassenget. Et prosjekt som skulle utvikle arbeidsmarkedsregionen i Øst-Finnmark, og som skulle være fremtidsrettet med tanke på klima. Et prosjekt som var støttet av EU. Denne fremtids muligheten har AP, SV og SP tatt fra Øst-Finnmark.

Alle tiltak som svekker økonomien, bidrar samtidig til å begrense muligheter.

Ekstra interessant blir det at man distanserer seg fra Høyresiden, og etterlater et forsøk på peke på Høyre som de som ikke vil innbyggerne våres alt vel når man også kan lese på NRK Finnmark at dagens fylkesråd for Troms og Finnmark ønsker endringer. Fylkesrådet ønsker å bytte fra dagens hurtigbåter med kapasitet til å ha med kjøretøy, til skyssbåter uten bil-kapasitet.

Jeg overlater til leserne sjøl å lese artikkelen postet på NRK Troms og Finnmark 01.06.23 ‘’Vil fjerne hurtigbåter som kan frakte biler: – Får store konsekvenser for oss’’

Så kan hver enkelt tenke sitt om det faktisk er Høyresiden som står i veien i Finnmark for en utviklende samferdsels politikk.

Til Arbeiderpartiet vil jeg si, rydd opp i eget reir før dere strør om dere med påstander om hva andre parti vil eller ikke vil. Jeg tror velgerne i Finnmark vet at det er Arbeiderpartiet som har svekket økonomien og utviklingsmulighetene i fylket gjennom flere tiår i posisjon.