Åpnet for fri disp til elgjegere - fikk smekk av fylkesmann

Kommunestyret i Karasjok gjorde i august et vedtak på at alle jaktlag automatisk fikk dispensasjon fra motorferdselsloven til transport av utstyr til elgjakta.