Gå til sidens hovedinnhold

Åpent spørsmål til Jonas Gahr Støre: Hva har reinbeitedistrikt 7 gjort galt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For at du skal skjønne hva spørsmålet dreier seg om må jeg komme med bakgrunnen for mitt spørsmål:

Reinbeitedistrikt 7 har sommerbeite nord på Varangerhalvøya. Der har du nå forsøkt å få med deg regjeringen på å se vekk fra NVEs regel om at vindkraftverket der skulle ha blitt bygget ferdig i 2021, ellers mister de konsesjonen sin.

Du, og andre, omtaler byggingen av Raggo III som et industrieventyr som skal ende opp med mange arbeidsplasser i Berlevåg. I ditt spørsmål til energiministeren i brev av 21.1.21 skriver du:

«Det å se helheten, bruke skjønn, lytte til lokalsamfunneneog ha respekt for geografisk variasjon er vesentlig når vi skal utvikle hele Norge og drive en helhetlig energipolitikk.» (Min utheving.)

Med lokalsamfunn mener du vel de som bruker disse områdene i dag. Problemet for deg er at du ikke har vært i kontakt med dem i det hele tatt. Brukerne av området er først og fremst reinbeitedistrikt 7. De går sterkt imot denne utbyggingen av vindkraftverket midt i kalvingslandet, sommerbeitet og luftingsområdet. (Et luftingsområde er et sted reinen trekker til når det blir veldig varmt og insektplagen blir stor.)

Siden du ikke har vært i kontakt med reinbeitedistriktet skal jeg fortelle deg litt om dem:

De har fulgt alle pålegg om nedslakting og størrelse på flokken. De driver godt og har de høyeste kalvingstallene i Finnmark, de har også størst slaktevekt på dyrene. De har lave tap på grunn av sykdom og rovdyr.

I distriktet har de fått gruveindustri (Kinesisk eide Elkem Tana) og vindkraft. Det er allerede tre vindkraftanlegg innenfor distriktet. Ett i Båtsfjord og to i Berlevåg. Det siste tiåret har det blitt forsket på vindkraftens påvirkning på reinen i akkurat dette distriktet. Resultatene viser at reinen ved enkelte værforhold trekker opp til 12 km fra turbinene. Dette er selvsagt stressende for reinen og er nok en viktig årsak til at slaktevekta nå har begynt å gå nedover igjen.

Elkem Tana vil forresten utvide gruveområdet sitt i distriktet. De vil seksdoble arealet de benytter i dag. Det er snakk om dagbrudd som vil blokkere en viktig trekkvei for reinen og legge beslag på deler av høstbeitet.

Siden det allerede er flere vindkraftanlegg i området har det de siste årene blitt bygd over 100 km med ny kraftlinje fra Varangerbotn og fram til Raggo I og II som allerede er i drift. Når denne linja er ferdig skal den gamle linja tas ned, dette har medført flere år med anleggsarbeid i distriktet.

Bygges Raggo III så vil det utløse oppføring av 420 kW linje fra Adamsfjord til Varangerbotn. Denne linja vil gå tvers gjennom distrikt 7s vinterbeite. Et sted vil linja medføre bygging av en stasjon som vil legge beslag på et areal tilsvarende 15 fotballbaner. Nå er det flere reinbeitedistrikt som vil bli sterkt berørt av denne byggingen, har du vært i kontakt med dem?

Etter at den nye linja er bygd fram til el-knutepunktet Varangerbotn vil den fortsette sørover og inn i Finland. Denne delen av linja vil også gå gjennom distrikt 7, denne gangen vinterbeitet.

Dette er bare deler av det reibeitedistrikt 7 har å slite med, mye på grunn av din iver etter å hoppe over regler som er satt.

Det snakkes alltid om arbeidsplasser når natur skal raseres. Teller ikke arbeidsplassene i reindrifta? Vil ikke Ap at folk skal ha tilgang til det reneste og sunneste kjøttet som er å få kjøpt?

I Ap’s reklame på nettet står det om samer: «Vi vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv.» (Min utheving)

Som du burde vite er reindrifta svært viktig for bevaring av det samiske språket, og det er dessuten en svært viktig samisk næringsvei. Tar du hensyn til dette? Hvis du nå skulle kjenne et snev av samvittighet for at du i din iver har glemt noen så ta kontakt, jeg skal klare å få til et møte med distriktet, selv om jeg ikke er tilknyttet dem.

Til slutt vil jeg avslutte som jeg begynte:

Hva har reinbeitedistrikt 7 gjort galt? (Noe må det være siden du vil straffe dem så hardt!)

(Skulle Tina Bru lese dette: Ikke bli med på Støres overtramp, hold deg til reglene! Takk!)

Kommentarer til denne saken