Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til klinikksjef for Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen, angående Ambulansetjenesten i Hammerfest kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Finnmarksdebatten Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er helseregionen og kommunene som har ansvaret for akuttberedskapen, her Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune. Helsetjenestene skal sammen, sørge for god og forsvarlig helsehjelp til de som trenger det. Organiseringen av ambulansetjenesten har stor betydning for kommunens helsetjenester, og organiseringen av den kommunale legevakten har selvfølgelig også stor betydning for hvordan ambulansetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan løse sine oppgaver.

Det er et krav om at i de tilfellene helseregion har planer om å gjøre endringer i ambulansestrukturen, skal det gjøres i nøye samarbeid med kommunen, og ROS-analyse skal gjennomføres sammen med kommunen.

I 2014 startet ambulansen i Hammerfest med møtekjøring på Skaidi. Møtekjøringen ble startet for å møte ambulanser fra hele Vest-Finnmark på Skaidi, for å avlaste de, og dermed gi øvrige plasser i vestfylket bedre beredskap. Dette ble gjort uten ROS-analyse, og uten økt bemanning ved ambulansetjenesten i Hammerfest. Den gang var det 18,5 årsverk i ambulansen, i dag hvor bare antallet kjøringer har økt for hvert år er det 16,5 årsverk.

Grove tall er at det hvert år er mellom 700–900 møtekjøringer, og det bare øker.

6. mai 2019 startet en prøveordning med en fremskutt ambulanseenhet på Skaidi. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) opplyser at erfaringene med fremskutt enhet på Skaidi er udelt positive. Utrykningstiden har blitt redusert vesentlig i andre kommuner, og at Skaidi-enheten har sørget for at ambulansebiler har kunnet bli på stasjonen og i beredskap i hjemkommunen. Det siste gjelder både for Lakselv, hvor den fremskutte enheten har vært nærmeste ressurs, og for Alta, der bilen har kjørt utskrivningsklare pasienter fra Hammerfest sykehus til Alta om morgenen, og deretter tatt med seg nye pasienter tilbake fra legevakt eller legesenter til Hammerfest sykehus.

Pilot Skaidi som den kalles skulle vare ett år før en evaluering, men nå skal evalueringen komme september 2020. Formålet er å avlaste ambulansestasjonene i de omkringliggende kommunene samt å bedre beredskapen i Kvalsund. I testperioden skulle den fremskutte enheten være operativ på hverdagene fra klokka 09.00 til 22.30. Enheten er ikke i drift i helgene, eller på bevegelige helligdager. Fagfolkene mener at det på kveldstid spesielt, og også i helger kunne gitt en god beredskapsmessig effekt å ha enheten på Skaidi operativ. Denne bilen har pr. i dag bare to personer som bemanner enheten, og to mennesker holder på ingen måte til å ha enheten operativ 5 dager i uken, hver uke, i 11,5 timer hver dag. Ved sykdom eller sykemeldinger, brukes ofte de i tillegg i annen turnus.
Noe som tilsier at pilotprosjektet er for dårlig planlagt og bemannet, for en optimal funksjon.

All møtekjøring, inkludert Pilot Skaidi ambulansen, når den er i drift, belastes i sin helhet budsjettet til våre prehospitale tjenester! Og all den tid Pilot Skaidi ikke er i drift, så gjøres møtekjøringen av Hammerfest sin aktive ambulanse, med tilsvarende reduksjon i vår egen beredskap.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss ønsker etter tilbakemelding den 13.05.20 ikke å svare på dette, og kommunalsjef Stina Løkke svarer følgende: «Dette må klinikksjef for Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen svare på. Hammerfest kommune har ansvar for å melde inn bekymring for det tilbudet som pasientene i kommunen mottar fra ambulanse tjenesten hvis vi anså tjenesten til innbyggerne som uforsvarlige. Det kan jeg ikke se at vi gjør, og vi har ingen avvik innmeldt på dette.
Det er alltid forbedringspunkter, men det tar vi i samarbeidsmøter».

Det er en merkelig politikk at ingen vil ta tak i dette, og mitt spørsmål er nå, vet egentlig befolkningen i vår kommune hvordan dette er organisert? Og hvis ja, hvordan er det mulig å godta dette, uten spørsmål og krav?

Det vi ønsker å opplyse befolkningen om, og som ønskes svar på er følgende: (Uthevet skrift)

Hvorfor ble det ikke foretatt en ROS-analyse, før man begynte med møtekjøring for over 6 år siden?

I Alta stoppet kommunelegen den aktive bilen med å drive møtekjøring til Skaidi i 2014, pga. at dette svekket beredskapen til Altas befolkning. Hva sier kommunelegen i Hammerfest om at vår aktiv bil bistår med møtekjøring?

Ved bruk av vår aktive bil i møtekjøring. Er det rett at Hammerfest og Kvalsund sin befolkning, skal få dårligere beredskap, for at andre plasser i Vest-Finnmark, og spesielt Alta skal ha bedre beredskap?

Hvorfor er det startet et Pilot prosjekt, for å bedre andres kommuners beredskap, og uten tilførsel av midler til dette?

Hvorfor har den fremskutt ambulanseenhet på Skaidi, ikke nok bemanning for kontinuerlig og daglig drift?

Hvis Pilot Skaidi hadde hatt nok bemanning, og ble driftet som behovet ser ut til å være, hvorfor belastes ikke deler av driften, de ulike kommunene som nyter godt av tjenesten, alt etter bruk?

Synes man at det er rett at vi skal belastes for pasienter tilhørende andre kommuner, med kjøringer som gjøres for at andre skal få bedre tjenester og beredskap?

Pilot Skaidi skulle evalueres i mai, men det er nå utsatt til september. Hva skal egentlig evalueres?

Er befolkningen, ordføreren og kommunehelsetjenesten klar over at ambulanseenheten har to aktive biler stasjonert på stasjonen i dag, og hvis prehospitale tjenester får ønsket sitt igjennom om hjemmevakt, noe som går drastisk utover beredskapen, og dermed ytterligere nedbemanning, så skjer dette også uten videre ROS-analyse? Og er dette noe de kan støtte?

Kommentarer til denne saken