Skal Survik tvangsavvikles?

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har i sak 326/20 vedtatt grunnprinsippene for samferdsel og sier, sitat:

Innenfor nåværende rutenett, legges det et prinsipp om at alle skal kunne nå sitt kommunesenter t/r minst en gang i uken. Sitat slutt.

Survik var på dette tidspunktet innenfor det omtalte rutenett. Daværende fylkesråd for samferdsel, Kristine Hansen (AP) ivret allerede i 2020 å gjøre unntak for egne prinsipper og legge ned all kommunikasjon for Survik. Det veiløse stedet skulle ofres på alteret for redde økonomien til TFFK. For å berge VargsundXpressen?

Videre i vedtaket står det, sitat: Doble kommunikasjonstilbud fjernes. Sitat slutt. Lurer på om de mente VargsundXpressen?

Geografien tilsier at Survik er et veiløst sted, og eneste mulighet for å nå kommunesenteret er sjøtransport. Her er det ikke snakk om doble kommunikasjonstilbud som skal fjernes, men det ENESTE tilbud.

1. januar 2022 har så TFFK lagt ned kommunikasjonstilbudet til Survik. Her sitter det igjen fastboende uten muligheter å reise fra stedet. Forsøket til TFFK til å få Hammerfest kommune til å overta ansvaret for rutetilbudet har ikke ført frem. Hammerfest kommune nekter å overta en oppgave som tilhører ene og alene fylkeskommunen. TFFK får rammeoverføringer fra staten til å drive med samferdsel, nettopp ut til øyriket. Kommunen derimot blir ikke kompensert for å drive med samferdsel. Ergo går utgifter til samferdsel i kommunen utover andre lovpålagte oppgaver.

Hammerfest kommune har derfor vår fulle støtte når de nekter å overta TFFK sine primæroppgaver.

Med det som grunnlag ber vi hver eneste fylkespolitiker og fylkesrådet for samferdselAgnete Masternes Hansen om et offentlig svar på følgende to spørsmål.

1. Hvorfor gjelder ikke prinsippet om at alle skal kunne nå sitt kommunesenteret t/r minst en gang i uke for Survik?

2. Er dere villige til å kjøpe oss ut (fraflytningsbidrag) eller er det tvangs fraflytting dokker har i tankene. Eller bryr dere bare ikke om folk som betaler prisen når prinsipper kan fravikes om det passer seg slik?

Survik, den 04.01.2022

Alfred Sachs