I Troms og Finnmark var økningen på hele 31 prosent.

Totalt ble det åpnet 3.713 konkurser i fjor, 388, flere enn i 2021.

Den største prosentvise økningen er i Troms og Finnmark, mens Oslo hatt størst økning i antall konkurser, 75 flere enn i 2021.

Det går fram av tall for konkursåpninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Bedriftene fikk mye støtte under korona. Mye har blitt faset ut nå. Det er kanskje en forklaring på hvorfor konkurstallene øker noe, sier seksjonssjef Erik Fjærli.

I 4. kvartal i fjor ble det åpnet 1.006 konkurser. Det er 13,2 prosent flere enn i samme perioden året før.

Fjærli påpeker at konkurstallene fortsatt er lavere enn de var før pandemien.

– Vi må tilbake til 2008 for å finne et lavere tall på konkurser, sier seksjonssjefen i SSB.