Anne Kristine har vært lærer i liten bygd i flere tiår: – Veldig ødeleggende for et sted å snakke om nedleggelse av skoler

Anne Kristine Nordstrand var lærer på Skjånes skole fra 1973 til slutten av 90-tallet. Hun mener det er fullt mulig å drive god skole med få elever.