Gå til sidens hovedinnhold

Anmoder sterkt om at tillatelsen til akvakultur på lokaliteten Vedbotn godkjennes snarest

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er næringsutvikling og vår ungdom dette gjelder, skriver rektor Eli Skille.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

OPPDRETT PÅ VEDBOTN I NORDKAPP KOMMUNE

Oppheving av tillatelse til akvakultur ved lokaliteten Vedbotn i Nordkapp kommune

Nordkapp videregående skole er den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr akvakulturutdanning i Finnmark.  Beslutningen gjort av Fiskeridirektoratet om å oppheve tillatelsen til akvakultur på lokaliteten Vedbotn vil få svært uheldige konsekvenser for utdanningen av framtidas fagarbeidere i oppdrettsnæringen.

Beslutningen rimer ikke med tidligere beslutninger gjort av det samme Fiskeridirektoratet.              Finnmark fylkeskommune ble tildelt en undervisningskonsesjon av Fiskeridirektoratet, datert 03.05.18.  Konsesjonen ble godkjent utleid til Grieg Seafood Finnmark AS (GSF), under forutsetning av:
*  Undervisningskonsesjonen er tildelt av Fiskeridirektoratet og knyttet til GSF sine lokaliteter              
    Sarnes, Vedbotn og Laholmen i Nordkapp kommune.
*  Formålet med tildelingen er å gi elevene «attraktiv, realistisk og      
     kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og akvakulturregelverk og derigjennom bidra til
     rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen»
     (Laksetildelingsforskriften §22, femte ledd). 
*   Praksisopplæringen skal følge Kunnskapsløftet og skolens læreplaner for vg1 naturbruk og vg2
     akvakultur. 
     Praksisavtale og praksisplaner skal utarbeides for å gi elevene et best mulig undervisningstilbud og
     innsikt i reelle arbeidsforhold i akvakulturnæringen.
*  Fiskeridirektoratet oppnevnte Rogaland fylkeskommune som settefylkeskommune ved behandling
    av søknad om lokalitetsklarering.  Rogaland fylkeskommune klarerte Vedbotn som lokalitet for
    undervisning   allerede i august 2018.

Skolen og Finnmark fylkeskommune har gjennom flere år brukt tid og ressurser på å utarbeide et kvalitativt godt opplegg for å søke undervisningskonsesjon.  De fem oppdrettsselskapene i Finnmark har vært invitert til å være med på å utvikle et pedagogisk opplegg for øke kompetanse og rekrutteringen til næringen.  Konkurranse om leie og samarbeid ble utlyst med en gitte kriterier.  Geografisk nærhet fra lokalitet til skolen var av stor betydning for at GSF ble valgt.

Skolen og GSF har nå utarbeidet et praksisopplegg for elevene som forutsetter bruk av både Vedbotn og Sarnes for å få ivaretatt både teoretisk og praktisk opplæring.  Elevene kan dagpendle til anleggene, og veksling mellom undervisning på skolen, og opplæring på anleggene er elevenes «praksisverksted» som sikrer kvalitet på framtidas fagarbeidere.

Med å fjerne Vedbotn, vil mye av forutsetninga for undervisningskonsesjonen falle bort, noe som ikke rimer med satsing på sjømatnæringen, rekruttering og kvalitetsutvikling av akvakulturnæringen i vårt fylke!

Skolen anmoder sterkt om at tillatelsen til akvakultur på lokaliteten Vedbotn godkjennes snarest!  Det er næringsutvikling og vår ungdom dette gjelder.

Kommentarer til denne saken