Norge har innført sanksjoner som hindrer russiske statsborgere å fly luftfartøy på norsk territorium. Andrey Yakunin er både britisk og russisk statsborger. Flygeforbudet gjelder ifølge forskriften over det norske fastlandet, Svalbard og Jan Mayen, i tillegg til luftrommet over norsk sjøterritorium.

Advokat-teamet kan i en pressemelding hevde at sanksjonsregimet ikke kan forvaltes slik at en brite behandles på annen måte enn norske borgere. De peker på Svalbardtraktaten og at det på øygruppen er et absolutt forbud mot forskjellsbehandling alene på bakgrunn av nasjonalitet.

– Dette gjelder uavhengig av om Yakunin anses som britisk eller russisk. Yakunin har hele veien vært åpen om at han i forbindelse med en ferietur på Svalbard har fløyet droner under fritidsaktiviteter, sier advokat-teamet i pressmeldingen.

Mannen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag fengslet i to uker, siktet for droneflyging på Svalbard.

– Konsekvensen av forskjellsbehandlingsforbudet er at sanksjonsregimet ikke gjelder på Svalbard, uavhengig av hvilke sanksjoner Stortinget har vedtatt. Norge kan ikke nekte russere å fly droner på øygruppen, med mindre man samtidig forbyr dette også for nordmenn. Statsministeren tar derfor feil når han uttaler at det er forbudt for russere å fly drone på Svalbard per dags dato, sier advokat John Christian Elden i pressemeldingen.

Overfor NTB tar Elden også til direkte motmæle til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Norge kan ikke nekte russere å fly droner på øygruppen, med mindre man samtidig forbyr dette også for nordmenn. Statsministeren tar derfor feil når han uttaler at det er forbudt for russere å fly drone på Svalbard per dags dato, sier Elden.

– Vår klient har ikke brutt sanksjonsreglene og fengslingen av ham er dermed heller ikke lovlig. Fengslingen ankes i kveld og vi regner med at lagmannsretten vil behandle saken før helgen, avslutter advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.