I et innlegg i Altaposten og Finnmark Dagblad gir Arbeiderpartiets Ingalill Olsen nærmest Altaposten «skylden» for at Pasientfokus stiller liste til det kommende valget; at Pasientfokus stiller liste hadde neppe vært en realitet uten at de ble heiet fram av Altaposten, hevder hun. En nokså nedlatende holdning, vil nok mange mene; som om folk i sin enfoldighet ikke evner å tenke selv.

Les også

Kritisk journalistikk eller …?

Nå er vel neppe politikere generelt, som for eksempel Olsen, spesielt troverdige representanter for det «å drive folkeopplysning på et objektivt grunnlag», som hun skriver. Hva som er objektivt er gjerne en subjektiv sak, avhengig av eget politisk ståsted – og ikke minst private ambisjoner.

At stortingsrepresentant Olsen, med sitt partiapparat med en hel hær av informasjonsmedarbeidere og politiske rådgivere til sin disposisjon ser ut til å betrakte seg selv som nøytral og objektiv, får vi bare registrere med et skjevt smil. Og så må vi bare være lykkelige og glade for at den gamle og lite ærerike tradisjonen med reine partiaviser som lydige mikrofonstativ for de store, etablerte partiene for lengst er forbi. Selv om savnet nok fortsatt kan være der hos enkelte...

«For Arbeiderpartiet er det viktig å være tydelig på hva vi vil. Vi ønsker at velgerne skal gjøre opplyste valg», skriver Olsen. Godt å høre – jeg har nemlig i flere leserinnlegg tidligere forsøkt å stille et helt konkret spørsmål, som går rett inn til kjernen i denne mer enn ti år lange og betente sykehusstriden, uten at noen politikere fra verken Ap, SV eller Høyre har vist den ringeste interesse for å svare en skarve velger.

Sånt bruker man åpenbart ikke tid på. Kontakten med velgerne begrenser seg stort sett til utdeling av fagre løfter, røde roser og blå ballonger i ukene før de skal gjenvelges. Men oppmuntret av Olsens utsagn om Arbeiderpartiets ønske om tydelighet og åpenhet gjør jeg likevel et nytt forsøk og gjentar mitt spørsmål enda en gang:

Hva er begrunnelsen for at du og partiet ditt, som ellers ynder å framstå som ansvarlig og kunnskapsbasert, i mer enn et tiår har kjempet en innbitt kamp sammen med SV og Høyre MOT kravet om en kunnskapsbasert saksbehandling og en uavhengig og helhetlig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark? En utredning som skulle sikret en mest mulig effektiv utnyttelse av helseressursene for HELE Finnmark – ikke bare for Alta, som dere hele tiden ønsker å framstille det.

Les også

Dette vil være katastrofalt for resten av Finnmark

Et helt enkelt og konkret spørsmål, altså. Men noe svar kommer nok ikke denne gangen heller, dette har man forståelig nok ikke lyst til å snakke så mye om, for årsaken til denne bakstreverske holdningen er jo innlysende; fakta måtte man jo for enhver pris – bokstavelig talt – unngå å få dokumentert. For alle forstår jo at en slik utredning ville måtte føre til omfattende endringer i en for lengst utdatert struktur fra 1950-tallet. Det har jo til og med Arbeiderpartiets Helga Pedersen innrømmet. Og det kunne man selvsagt ikke risikere...

Det er fristende å minne om et utsagn fra Olsen og de to andre Ap-damene Cecilie Myrseth og Ingvild Kjerkol fra drøyt to år tilbake, i forbindelse med forslaget om å legge Finnmarkssykehuset inn under UNN: «Arbeiderpartiet mener at sykehusstrukturen i landet må følge befolkningsutviklingen og den faglige utviklingen. Noen ganger er det fornuftig å slå foretak sammen. Men det må gjøres etter grundig utredning og basere seg på faglige argumenter», var det klare budskapet deres den gang.

Befolkningsutvikling og grundig utredning, altså. Tenk det – nettopp det som har vært etterlyst fra Alta-/Kautokeino-regionen i alle disse årene! Men akkurat i dette tilfellet er de visst av en eller annen grunn ikke helt enig med seg selv i Arbeiderpartiet.

Det må vel sies å være et klassisk og pinlig eksempel på det gamle ordtaket om å møte seg selv i døra...