Angrer ikke på at hun brukte dobbeltstemme mot å stoppe jakt med hund

– Det er et for svakt virkemiddel.