Alta kommune oppfordrer sine innbyggere til å ringe politiet hvis de mistenker at naboer bryter kommunens pålegg om maks 10 personer på private tilstelninger.

Det er uten tvil gode intensjoner bak oppfordringen fra Alta kommune, og som kjent er veien til helvete brolagt med gode intensjoner. For det å oppfordre til angiveri er et alvorlig brudd med norsk tradisjon og den kulturen vi har her i kongeriket. Å være en angiver er ingen hedersbetegnelse, og det håper jeg heller det aldri blir.

For selv om det åpenbart både er klokt og rett å følge kommunens pålegg, så gjør det noe med et samfunn at vi blir satt til å være hverandres voktere.

Vi er naive om vi ikke tror at dette forandrer oss mennesker. Det å oppfordre til angivere for brudd på kommunale pålegg gjør noe med samfunnet vårt. Det er et brudd med den norske tradisjonen, hvor vi har skapt et samfunn basert på tillit og samhold i møte med kriser og katastrofer.

I denne krisen er det samhold vi trenger, ikke bekymrede blikk fra vinduer og telefonsamtaler til lovens lange arm, fordi vi mistenker at bursdagsfeiringen over veien huser elleve gjester.

Her i nord har vi et trygt samfunn, noe Alta kommune undergraver i sitt pålegg om å ringe politiet hvis de mistenker at naboen bryter med smittevernreglene.

Jeg har tro på at voksne mennesker i Alta selv klarer å ta kloke avgjørelser for seg selv og sitt lokalsamfunn slik at vi kommer oss gjennom denne pandemien. Og det helt uten naboens innblanding.