Gå til sidens hovedinnhold

Andejakt og samisk kultur

Finnmarksdebatten

I Ságat på tirsdag den 27. April kunne vi lese om Mihkkal Ánte Oskal som fikk avvist sin anke til høyesterett i saken hvor han ble dømt for ulovlig andejakt. Oskal ønsket at høyesterett vurderer samisk sedvanerett i forhold til Miljøverndirektoratets forskrift om vårjakt på and. Kautokeino ordfører Hans Isak Olsen mener at det samiske er null verd i det norske rettssystemet.

Det er vanskelig å ikke være enig med ordføreren. Dessverre så viser det seg at samiske kultur, jakt og fisketradisjoner altfor ofte blir tilsidesatt, og til og med kriminalisert. Vårjakten på ender i Kautokeino har pågått i uminnelige tider og har vært, og er, en svært viktig del av en levende samisk jaktkultur.

Samene har alltid jaktet og vårjakten har ikke bare foregått i indre Finnmark. Sjøsamene jaktet på springer, sel og ærfugl for å nevne noe. I dag er den sjøsamiske jakten helt borte og på den måten også en del av den levende sjøsamiske kulturen. Jakten, både den i indre Finnmark og ved kyst og fjordene har også vært viktig for det samiske språket. Samisk er et ordrikt språk og svært mange ord og uttrykk er knyttet opp mot jakt og fiske.

Dagens lov og regelverk bærer større preg av at artene skal forvaltes som en del av rekreasjons aktiviteter enn som en naturlig del av høstingstradisjonene som de samiske samfunnene har. Dette medfører at lokalbefolkningen som tradisjonelt har brukt utmarka til høsting av lokale ressurser i stor grad er utestengt fra denne det.

Statsminister Erna Solberg holdt tale ved åpningen av Tråante 2017, hundreårs jubileet for det aller første samisk politiske møtet som satte samepolitiske saker på dagsordenen. Statsminister Solberg tok i sin tale et oppgjør med fornorskningspolitikken som samene er blitt utsatt for og kalte den for «den mørkeste tiden i samisk historie». Solberg sa også at fornorskningspolitikken «heldigvis ikke er aktuell politikk lenger». Det er vanskelig å tro på disse ordene så lenge norske myndigheter lager vansker og nærmest kriminaliserer en levende samisk kultur som f eks andejakten representerer. Dette er en pågående fornorskningspolitikk i praksis.

Det finnes heller ingen dokumentasjon på at den samiske vårjakten er skadelig for bestandene. Lokal forvaltning har alltid vist at den ivaretar naturmangfoldet på en utmerket måte. Dette beviser at den samiske jakten og forvaltningen har fungert utmerket.

I sin tale ved åpningen av det tredje sameting 7. Oktober 1997 beklaget H.M Kongen den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. H.M Kongen sa også at «Den samiske kulturen er nært knyttet til naturen. Bruken av naturressursene i samiske områder er derfor av stor betydning for bevaring og utvikling av den samiske kulturen.»

La oss se positive handlinger bak Kongens ord, hvor samiske tradisjoner og sedvane blir respektert og ivaretatt. La oss forvalte våre tradisjoner og kultur på vår måte i både innland og kyst.

Árja har programfestet disse ord og vil at «tradisjonell samisk fangst/jakt skal bli en permanent lovbeskyttet form for jakt».

Dette vil Árja jobbe for slik at Oskal og alle andre samer skal få muligheten til å drive fangst og jakt på tradisjonelle måter slik samene alltid har gjort det.

Kommentarer til denne saken