Amund eier den eneste lovlig registrerte vannskuteren i elva – nå skal han kastes ut av registeret

Ifølge Tanavassdragets fiskeriforvaltning (TF) finnes det kun én registrert vannskuter i det lokale båtregisteret. Denne tilhører, enn så lenge, Amund Peder Teigmo.