Amalie forsøkte å ta sitt eget liv ved institusjonen, nå iverksettes full gjennomgang

Bufetat har bedt Fylkesmannen om å opprette tilsynssak mot Vadsø ungdomssenter. Bufetat har også selv igangsatt full gjennomgang av saken.