Gå til sidens hovedinnhold

Alvorlige brudd, konsekvenser og åpenhet

Equinor og Melkøya får slakt og krass kritikk for alvorlige brudd på regelverket.

UKESLUTT

Tirsdag forelå en rapport fra Petroleumstilsynet som fokuserer på hvordan Equinor og Melkøya håndterer storulykke og elsikkerhet. Rapporten har ikke sammenheng med den fortsatt pågående granskningen av brannen på Melkøya den 28. september, som har medført at anlegget ikke vil komme i drift igjen før mot slutten av neste år- men peker på flere forhold Equinor bør ta på det aller største alvor.

Petroleumstilsynet om Melkøya: – Alvorlige brudd på regelverket

Rapporten fastslår alvorlige brudd på regelverket og skriver: «Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling. Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av Petroleumstilsynet, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret.»

Equinor svarer på sedvanlig vis med at de tar tilbakemeldingene til etterretning, lover å gjøre opp for seg, og at de har et forbedringspotensial for å følge opp tiltak og gjennomføre forbedringer på anlegget. Ganske likt det de sa da det kun uker før brannen ble avdekket flere avvik og mangelfull oppfølging av tiltak for å rette på manglene.

Petroleumstilsynet fant flere avvik før brannen på Melkøya

2007: Statoil: – Skal bare fakle i 15 minutter én gang i måneden. 2020: Nekter å svare på hvor ofte faklene er i bruk

Etter samtaler med verneombudene på Melkøya under tilsynet, fastslår også rapporten fra Petroleumstilsynet at:

  • Teknisk støtte oppleves som svak. Det tar ofte lang tid fra de tar opp en sak til det kommer svar.
  • Det tar lang tid å rette opp svakheter og mangler.
  • Det var vanskelig å få noen til å ta på seg rollen som verneombud. De ansatte var redde for å påta seg rollen, i frykt for at det vil virke negativt på den enkeltes karrieremulighet.

Dagen etter at rapporten fra Petroleumstilsynet forelå, kommer miljøvernorganisasjonen Bellona med sin, ikke overraskende, totalslaktene rapport av hendelsen på Melkøya. Med Frederic Hauge i spissen, krever de hoderulling og fengselsstraff for de ansvarlige og peker på de potensielt katastrofale konsekvensene en eksplosjon på Melkøya ville fått for anlegget, arbeiderne og for Hammerfest.

Bellona-rapport avslører: Dette startet brannen på Melkøya

– Når det har vært ulovlig forurensing i over 10 år, er det jo lett å tenke at det fort kan befinne seg flere lovbrudd

Og selv om Hauge og Bellona ikke har grunnlag for å konkludere om årsak til brannen, all den tid de ikke har kunnet etterforske med tilgang på alt relevant kildemateriale – er denne rapporten likevel interessant lesning.

For de som stilte spørsmål ved hvorvidt beredskapen var god nok.

For de som er redde for at konsekvensene kunne blitt katastrofale.

For de som vil vite om Equinor har for dårlige rutiner, og om det er grunn til å frykte for liv og helse som følge av en ny brann på øya, der ikke tilfeldighetene spiller på lag med Equinor.

Monica frykter hva som kan skje om det smeller: – Er det bare penger og avkastning som betyr noe?

For tilfeldigvis var stand by-båten «Eidsvag Aurora», som har seks ganger så stor slukkekapasitet som de to taubåtene som bidro fra sjøsiden, i Hammerfest- og ikke på Goliat, der den normalt ligger i beredskap.

Uten denne båten, samt gunstige vindforhold, som hindret evakuering, kunne brannen ha spredd seg til andre turbiner på øya- og utløst en langt større brann, med langt større konsekvenser.

Når det år etter år rapporteres om brudd på regler, ulovlige utslipp og forurensing og manglende vedlikehold, og det i tillegg beskrives en fryktkultur blant de ansatte som ikke blir hørt når de varsler om saker, eller frykter for karrieren ved å være verneombud, er det på tide at man endrer litt av kursen for driften på Melkøya.

Ikke første gang det er brann på Melkøya. Se oversikt over tidligere hendelser her

Med denne brannen har de nå en unik mulighet til å praktisere den åpenheten de hevder de ønsker.

Politiets etterforskning av brannen er foreløpig ikke avsluttet, heller ikke Equinors egen granskning. De ønsker ikke å gå i detaljer rundt hendelsen på øya før etterforskningen er ferdig. Når den tid kommer, lover de full åpenhet.

Vi kan håpe de tar dette på alvor, inviterer til folkemøter, pressekonferanser eller åpner opp Melkøya for presse som kan stille relevante og kritiske spørsmål om driften, brannen og beredskapen.

Det gjenstår å se.

Kommentarer til denne saken