En god oppvekst varer livet ut. Mange barn har opplevd mye utrygghet i forbindelse med voksnes alkoholforbruk, og som dessverre preger dem resten av livet.

Ifølge Folkehelseinstituttet lider så mange som 90 000 barn under voksnes alkoholmisbruk. Derfor går KrF sentralt ut mot en liberalisering av alkoholloven! FrP sentralt tar til orde for en liberalisering av alkoholreglementet og å endre reklameforbudet på alkohol, og det vil KrF sentralt både advare mot og si tydelig nei til!

Familiepartiet KrF ser det som en viktig jobb å beskytte de som lider på grunn av alkoholproblematikk, og hensynet til barna vil alltid veie tyngst.

Da KrF gikk i regjering fikk vi gjennomslag for at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast. Det gjelder for Vinmonopolet, salg- og skjenketider, avgifter og reklameforbudet.

Reglene rundt alkoholreklame er der for å beskytte alle de barna som lider under voksnes alkoholforbruk, samt alle dem som har brukt årevis for å komme seg ut av alkoholmisbruk.

Grunnen til at alkoholindustrien ønsker å reklamere for sine produkter er jo selvfølgelig for å selge mer. Å redusere endringene av reklameforbudet til kun å bidra til en forenkling for produsentene, er en altfor simpel fremstilling av saken.

Forsking viser at reklame gir økt forbruk, økt forbruk gir mer avhengighet, og det rammer først og fremst de barna som da vokser opp med rusavhengige foreldre. Det er noe å tenke på!