Alta beholder Utekontakt

UENIG: Leder for hovedutvalget for oppvekst og kultur i Alta, Hilde Søraa (Ap), er uenig i kritikken kommunen får av Utdanningsforbundet.

UENIG: Leder for hovedutvalget for oppvekst og kultur i Alta, Hilde Søraa (Ap), er uenig i kritikken kommunen får av Utdanningsforbundet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Forslaget om å legge ned Utekontakt i Alta er satt på vent. 

DEL

Administrasjonen i Alta kommune foreslo å droppe Utekontakten fra 2018, men Hovedutvalget for oppvekst og kultur har satt det på vent. I et møte 1. juni vedtok HOK at Utekontakt må evalueres, og et eventuelt videre tilbud i kommunen må ses i sammenheng med øvrige ungdomstilbud.

Videre i vedtaket sies det at «Alta kommune skal ha et helhetlig ungdomstilbud» og at «kartlegging av tilbudet må gjøres».

Leder for HOK Hilde Søraa sier det handler om å se litt i sammenheng og få en diskusjon rundt om ungdomstilbudet er optimalt og om det er sånn de ønsker det skal være.

– Så får vi se om vi får samlet oss litt så vi får styrke der det må styrkes og revurderes der det må revurderes, sier hun.

Avklaring tas i forbindelse med kommunes gjennomgang av UNG data-undersøkelsen 2017, og tas inn i arbeidet med ny kommunedelplan for tjenesteområdet.

Utekontakt ble i sin tid opprettet med bakgrunn i en episode der flere ungdom ble tatt for sniffing i et kjøpesenter i Alta. Det ble vist til at Alta har begynt å oppleve storbyproblematikk, der ungdom samles i sentrum og kjøpesentrene blir brukt til møte- og oppholdssted.

Saken skal videre opp i kommunestyret, noe som vil si at utekontakt blir i drift ut 2017.

Artikkeltags