– Vi er kjempefrustrert, og i god nordnorsk språkdrakt, skikkelig forbannet. Nok er nok. For oss handler det om å sikre liv og helse til befolkningen, og ingen skal være i tvil om hvor min og Ap-gruppas lojalitet ligger. Vår lojalitet ligger hos innbyggerne, og nå er det slutt på kampen vil bli ført i det stille internt. I morgen skal jeg marsjere i front av ei samlet Ap-gruppe i toget, og jeg oppfordrer alle i Alta og Kautokeino til å stille opp, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) til Altaposten.

Dette gjør de til tross for at de ikke har støtte i fylkeslaget i Arbeiderpartiet.

– Helt krystallklart

Ingalill Olsen, leder i Finnmark Arbeiderparti forteller til iFinnmark at de ikke har partipisk i Finnmark Ap. Dermed er det helt opp til arbeiderpartilaget i Alta å bryte med fylkeslaget.

– Men arbeiderpartigruppa i Alta vet at nasjonal sykehusplan er vedtatt i Stortinget. Der er strukturen bestemt, sier Olsen.

Ap-lederen viser til at Finnmark arbeiderparti har et årsmøtevedtak som sier at sykehusstrukturen skal være som den er – med sykehus i Kirkenes og i Hammerfest.

– Det er helt krystallklart, sier hun.

Vil bli hørt

Til Altaposten sier Monica Nilsen «Nok er nok i sykehussaken, Ingalill?». Nilsen forventer at Finnmark Ap-lederen lytter til folk også i Alta og Kautokeino.

Til det svarer Ingalill Olsen at Finnmark Aps holdning til sykehussaken er vedtatt i deres årsmøte.

– Som leder forholder jeg meg til årsmøtevedtakene. Det ikke Ingalills mening, men Finnmark Aps mening. De må gjerne fremme et forslag under årsmøtet og få det opp til debatt. Men dette handler ikke om meg, men om Finnmark Aps standpunkt, som binder meg og Finnmark Ap til vi eventuelt fatter et annet vedtak, sier Olsen.

Realistisk?

Olsen mener det viktigste spørsmålet i saken er om det er realistisk å få tre sykehus i Finnmark.

– Jeg tror alle partier sentralt vi svare «nei, det er ikke midler nok til det». Fagmiljøene vil bli så små at det ikke er ønskelig, sier hun.

Partilederen påpeker at Alta allerede har nesten like mange spesialister som på sykehusene i Alta og i Hammerfest.

– Det de ønsker er fødeavdeling og fullverdige akuttjenester. Det er det som skiller det de har i dag og et fullverdig sykehus, sier hun.

– Men er ikke det forståelig at det er ønskelig på nettopp de tjenestene?

– Jo, selvsagt. Men spørsmålet er om det er realistisk at vi vil få midler til det? Vi har en befolkning som tilsier et sykehus, men avstander og areal som tilsier mange fler. Så vanskelig er det, sier lederen.

Dårlige målinger

I en fersk iFinnmark-måling ligger Arbeiderpartiet i Alta nå bare fire prosentpoeng foran Frp – på henholdsvis 25 og 23 prosent. 

– Kan det ha sammenheng med sykehussaken?

– Ja, det er jeg helt sikker på at er en del av årsaken. Det som er forunderlig er at Frp har lovet det samme i 2013, i 2015 og i 2017. De har vært i regjering i fire år, og kunne ordnet et tredje sykehus i Alta. De er ikke troende.

– Arbeiderpartiet kommer ikke til å si noe som vi ikke kan stå for. Vi mener at det ikke er mulig å finansiere tre sykehus i Finnmark, sier Olsen.