Stortinget sa nei til utredning av sykehusstruktur

I ALTA: Helseminister Bent Høie besøkte Alta helsesenter i fjor høst. Foto: Oddgeir isaksen

I ALTA: Helseminister Bent Høie besøkte Alta helsesenter i fjor høst. Foto: Oddgeir isaksen

Stortinget behandlet Venstres dokument 8-forslag om ny utredning av sykehusstruktur natt til fredag.

DEL

Stortinget var ikke ferdig med debatten rundt utredning av ny sykehusstruktur i Vest-Finnmark før klokken 00:55 natt til fredag. Den endelige avstemminga kom ti på halv to natt til fredag.

Det blir ikke ny utredning.

– Det har vært krevende

Representant Marianne Haukland (H), forteller at hun vurderte om hun måtte slippe å stemme over sykehussaken. Det kom fram i debatten før avstemningen.

– Det har vært krevende. I valgkampen var jeg i tvil om hva som var rett å mene. Forslaget fra Venstre var varslet. Men var utredning lurt, eller utbygging lurt? Jeg har kommet fram til at utbygging er lurt, og jeg er imot å stoppe nødvendig utbygging i Hammerfest, sa Haukland.

Utredningen Venstre ønsker, setter en stopper for å få start på utbyggingen i Hammerfest.

– Jeg vet hvor viktig det er i Vest-Finnmark. Jeg har selv gått i tog sammen med 7000 mennesker fordi de vil ha bedre sykehustjenester. Men utredning tar tid, og utsetter helt nødvendige tjenester. De har vært planlagt siden 2007. La oss ikke vente på å få dem på plass, sa Haukland.

– Lagt ned betydelig arbeid

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var klar på at sykehusstrukturen allerede er godt nok utredet.

– Sykehusstrukturen i Finnmark har vært vurdert i flere omganger av Finnmarkssykehuset og Helse Nord. Det er lagt ned betydelig arbeid i denne og påfølgende utredninger, sa Høie i debatten.

Etter helseministerens skjønn, er utredningene som er gjort i tråd med Nasjonal sykehusplan.

– Med enheter i Kirkenes, Hammerfest, Alta og Karasjok er strukturen i tråd med beskrivelsene i planen. Det innebærer å styrke nettverkssamarbeid og å videreutvikle spesialhelsetjenestene, sa Høie.

Han mener videre det ikke er faglig eller økonomisk grunnlag for å etablere flere sykehus. Det vil ifølge ministeren kreve mer bemanning, høyere kostnader og svekket fagmiljø.

– Om det skulle vært to likeverdige tilbud i Alta og i Hammerfest, vil det være for lite grunnlag for hvert av sykehusene, med tilsvarende små sårbare fagmiljø, sa Høie.

Ministeren erkjenner likevel at det er lange avstander for folk i Alta og omegn.

– Det er grunnen til at Helse Nord og Finnmarkssykehuset skal styrke klinikk Alta. Det er ingen byer på størrelse med Alta som har lengre reisevei til sykehus, men mange innbyggere har like lang, eller lengre reisevei. De færreste av disse har det spesialtilbudet som Alta har, sa Høie.

– Like langt begge veier

Nancy P. Anti på Finnmarksbenken, fra Senterpartiet (vara for Geir Iversen), har på sin side merket seg at en del politikere, også i Finnmark, setter sykehus i Hammerfest opp mot sykehus i Alta.

– Det henger igjen fra oppfattelsen om at vi blir avspist med smuler. Men vi må huske på at det ikke er Alta eller Hammerfest som har lengst reisetid. Avstanden er like lang begge veier, og det er stengte veier uansett hvilken vei man skal, sa Anti i sitt innlegg.

Anti mener at tilbudet til de samiske pasientene har druknet i debatten om sykehusstruktur.

– Muligheten til å rekruttere samiskspråklig helsepersonell er bedre i Alta, sa hun.

Det begrunner hun med at det blant annet er samisk barnehage, og andre samiske tilbud i Alta, som ikke finnes i Hammerfest.

– I dag sogner de fleste samiske til Hammerfest. Der lykkes man ikke med et samisk tilbud, hvor man er avhengig av telefontolkning. Det er alt annet enn ansvarlig.

Best mulig grunnlag

Frps representant Bengt Rune Strifeldt forteller at han er tilhenger av å beslutte på best mulig grunnlag.

– Hensynet til pasienten er for mange dessverre ikke det viktigste, men hensynet til etablerte strukturer i stedet, sa han fra talerstolen.

Strifeldt mener det er beklagelig at det ikke er lik utreding av liv og helse, som for eksempel utbygging av nye oljefelt, eller nye kraftlinjer.

Enstemmig behandlet

Ingalill Olsen, representant fra Arbeiderpartiet i Finnmark, mente debatten i dag tok utgangspunkt i et bakenforliggende ønske om å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta.

– Vi har to sykehus, befolkning til ett og areal til mange, sa Olsen.

Hun trakk fram at strukturen er enstemmig behandlet i Nasjonal sykehusplan.

– Begge de nåværende trenge oppussing. Kirkenes ferdigstiles nå, det er bestemt å bygge nytt i Hammerfest, og videre vedtatt å bygge ut i Alta, sa hun.

Partifelle Runar Sjåstad, medgikk at det er en ekstra belastning å ha lang reisevei.

– Vi må ha et heletlig tilbud, hvor vi sikrer at alle samlet sett får best mulig helsetilbud. Lange avstander rettferdiggjør at vi har to sykehus, men samtidig har Finnmarkssykehuset vedtatt utvidelse av nåværende helsesenter i Alta. Det er avgjørende at det fullfinansieres og følges opp, sa han.

Artikkeltags