Reagerer på lang reisetid etter behandling på sykehus

REAGERER: Altaordfører Monica Nielsen (Ap) fikk med seg et enstemmig kommunestyre på å sende brev om flytider fra Tromsø til Alta til helseminister Bent Høie (H). Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

REAGERER: Altaordfører Monica Nielsen (Ap) fikk med seg et enstemmig kommunestyre på å sende brev om flytider fra Tromsø til Alta til helseminister Bent Høie (H). Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Alta kommunestyre sender brev til helseministeren.

DEL

Alta kommunestyre har tirsdag enstemmig vedtatt å sende et brev til blant annet helseminister Bent Høie (H). I brevet, som ble fremmet av ordfører Monica Nielsen (Ap) retter kommunestyret kritikk mot dagens praksis ved hjemreise fra sykehushusopphold i Tromsø.

I brevet, som du kan lese i sin helhet lenger ned i saken, hevdes det at flere titalls pasienter daglig opplever å få tildelt utreise fra Alta klokken 07.00 om morgenen, og retur fra Tromsø rundt klokken 22:00. I brevet står det at det, for mange, medfører en ventetid på opptil 14 timer.

4 års varighet

Brevet er en reaksjon på et svar tidligere stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) fikk på et skriftlig spørsmål rettet mot helseministeren om samme sak. I svaret fra helseminister Høie står det at bakgrunnen for at pasienter må benytte seg av returfly klokken 22:05, er at det er den billigste avgangen fra Pasientreisers avtalepartner Norwegian.

Videre står det i svaret fra helseministeren at nåværende reiseavtale ble inngått i 2016 av Sykehusinnkjøp HF, og har en varighet som er på 3+1 år.

Svaret fra helseminister Høie mener altså kommunestyret i Alta at ikke er godt nok.

– Det er viktig at vi holder denne saken oppe på vegne av de pasientene som får en uforholdsmessig lang reisetid, sier ordfører Nielsen.

Forventer oppfølging

Nielsen, som forfattet brevet, forteller at kommunestyret nå forventer at kontrakten om flyreiser reforhandles.

– Jeg forventer at ministeren følger opp og påser mer fleksibel hjemreise, som gjør at folk får reise hjem med det første flyet etter at de er ferdig med sine legetimer i Tromsø, sier Nielsen.

Helse- og omsorgsdepartementets pressevakt forteller at helseminister Bent Høie ikke er tilgjengelig for kommentar om saken tirsdag kveld. Ivar Greiner, kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset sier imidlertid til iFinnmark at Pasientreiser gjør den jobben de er satt til å gjøre.

– Om noen mener at reglene skal endres, er det helt riktig å sende det til politisk nivå, sier Greiner.

Dette brevet vedtok kommunestyret å sende

Pasientreiser fra Alta og Kautokeino til og fra Universitetssykehuset Nord Norge, og gjeldene reiseavtale med Norwegian.

Kommunestyret i Alta viser til Helse – og omsorgsminister Bent Høies svar 12.9-2017 på innsendte spørsmål av 7. og 24. august fra Stortingsrepresentant Kåre Simensen.

Stortingets dokument nr. 15:1509 (2016-2017).

Flere titalls pasienter opplever daglig å få tildelt utreise fra Alta kl. 07.00 og retur fra Tromsø ca. kl. 22.00.

For mange av disse pasientene vil denne reisen medføre en ventetid på opptil 14 timer.

Selv om det går flere fly fra Tromsø til Alta i løpet av dagen/ettermiddagen gir ikke dagens regelverk mulighet for pasientene å benytte disse. 

Gjeldene praksis for hjemreiser må derfor endres umiddelbart.

Helseministeren sier selv i sitt svar til Simensen at 14 timer venting på pasienttransport er utfordrende, og at situasjonen for befolkningen i Alta og Kautokeino er spesiell sammenlignet med landet for øvrig.

Kommunestyret i Alta er kjent med at gjeldende reiseavtalen ble inngått i 2016 og har en varighet på 3+1 år, fram til 2020.

Helseministeren påpeker i sitt svar at «forholdene rundt ventetid for hjemreise må kartlegges i forbindelse med neste kontraktsinngåelse og at det forventes at både Helse Nord og Pasientreiser har god dialog med Brukerutvalget i Helse Finnmark om erfaringene og forbedringsmuligheter.»

For pasientene fra Alta og Kautokeino er det viktig at forventninger om forbedring følges opp umiddelbart, og at det gis dispensasjon fra dagens regelverk inntil ny reiseavtale er på plass

Kommunestyret ber Helseminister Bent Høie prioriterearbeidet for å sikre pasienter fra Alta og Kautokeino en akseptabel ventetid på reiser ved sykdom som krever behandling ved UNN. 

Kommunestyret ønsker videre en tilbakemelding på når en ny ordning for hjemreise fra UNN kan iverksettes.

Sendes: Omsorgs- og helseminister Bent Høie, Helse Nord, Pasientreiser Finnmark, og Brukerutvalgene i Helse Nord og Helse Finnmark.

Artikkeltags