Direktør i Alta Næringsforening Kjetil Kristensen mener Frank Jonny Nilsens må slutte å spre om seg med halvsannheter og tilegne andre personer meninger de ikke har. Påstander om at næringsforeningen forlanger bomring i Alta fordi de ønsker at Statens vegvesen skal bruke 4000 millioner på å bygge ny E6 igjennom Alta, er udokumenterte påstander, i følge Kristensen. Han sier Alta Næringsforening ikke er i posisjon til å forlange noe som helst og at deres oppgave er å spille inn til politikerne hvilket behov næringslivet har. Samtidig understreker han at ny E6 ikke har noen ting med finansieringen av RV94 å gjøre, noe som Nilsen antyder.

LES OGSÅ: Frank Johnny langer ut om bomring i Alta: – Åpenbart at et av Norges største parti, Arbeiderpartiet, ikke lenger ønsker å ha bosetting i Nord-områdene

– Alta Næringsforening informerte på et godt besøkt frokostmøte 22. august om at vi ønsket å sette trykk på arbeidet med å få realisert utbedringen av E45/Kløfta og avlastningsveien (ny E6/Altapakken red.anm). Vårt budskap fikk god mottakelse under møte, men i ettertid har vårt budskap blitt vrengt og feiltolket, og det har tatt fyr på sosiale medier. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ikke kommentere de feil som noen klarer å kommunisere på sosiale medier. Dette på grunn av at enkelte ikke klarer å få med seg hva Alta Næringsforening har sagt og ment tidligere i debatten, sier Kristensen.

Videre sier Kristensen: – Nilsen påstår at noen hevder at ny E6 i Alta skal være med å finansiere RV94. Ny E6 har ingenting med finansieringen av RV94 å gjøre. Nilsen hevder også at næringsforeninga forlanger bomring i Alta. Dette er totalt uriktig og feil av Frank Jonny Nilsen, understreker direktøren.

– Når det gjelder E45/Kløfta lå den inne i forrige Nasjonal Transport (NTP) med oppstart i 2018, uten bompenger. I ny NTP har dagens regjering skjøvet den helt ut til 2029. På denne strekningen har det aldri vært snakk om bompenger. Alta Næringsforening jobber knallhardt opp mot alle mulige beslutningstakere regionalt og nasjonalt om å få framskyndet dette prosjektet.

– All næringsvirksomhet vil ikke stoppe

– Videre hevder at Nilsen at næringsforeninga mener at all næringsvirksomhet vil stoppe opp hvis vi vi ikke får ny vei. Dette er også feil og uriktig av Nilsen. Men uten ny vei stopper veksten opp. Alternativet til vekst er nedleggelser, økt arbeidsledighet, mindre kjøpekraft og et samfunn som sliter. Siviløkonom Nilsen har regnet ut at Altas innbyggere blir belastet med 252 millioner i året i bompenger, derav også 252 millioner i mindre kjøpekraft. Han forutsetter dessuten at hele Altas befolkning bruker all sin kjøpekraft lokalt. Dette er med respekt å melde helt feil som Kronstadposten ukritisk setter på trykk, legger Kristensen til.

– La oss følge Nilsens tankegang. Han påstår at vi må betale 252 millioner i 45 år. Det blir 11 milliarder og 340 millioner. Det sier seg selv at dette er fri fantasi når Altapakken er anslått til å koste rundt 3 milliarder, og der staten sin andel er rundt 50%, siterer direktøren.

– Ting vil stoppe om vi ikke gjør noe med vegnettet

Kjetil Kristensen er enig med Frank Jonny Nilsen på en ting. Det er at bompenger er en ekstraskatt. Men videre kommenterer Kristensen at AS Norge mener det er en bedre ordning at de som er brukere av veiene skal belastes denne «skatten», enn at man skal legge den på skatteseddelen til alle innbyggere – også til de som ikke bruker veiene. 

Kristensen sier at Alta Næringsforening ønsker et bedre og mer effektivt vegnett for å sikre at vi får løs tilgjengelige arealer for næring og boligtomter, og for at vi skal ha et næringsliv som også i framtiden er konkurransedyktig. – Gjør vi ikke noe med vegnettet vil ting før eller senere stoppe opp. Alta har et fantastisk næringsliv med stor verdiskapning, og et næringsliv som investerer flittig i nye prosjekter i byen vår. Dette må vi legge til rette for også framover. I framtiden må folk i Alta ha en plass å bo og en plass å arbeide. Hva er alternativet? spør Kristensen.

– Alta er også så heldig å ha en relativt ung befolkning. Det gjør at vi i følge SSB vil ha en befolkningsvekst på ca. 2.500 personer fram til 2040. Dette må vi planlegge for. Så er det også slik at gjeldende politikk i Norge er at nye veier i byene skal delfinansieres med bompenger. Denne politikken gjelder uansett om det er et blått eller rødt styre. Eller om det er i Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Bodø og andre byer i Norge. Det må vi forholde oss til, selv om ikke Alta Næringsforening eller andre i Alta bejubler dette, fortsetter Kjetil.

– Godt næringsliv helt nødvendig

– Alta har få offentlige arbeidsplasser i forhold til andre kommuner. Derfor er vi helt avhengig av at vi har et næringsliv som går godt, og et næringsliv med investeringslyst som finner det mer interessant å investere i Alta enn å plassere pengene på børsen. God infrastruktur er helt essensielt for at næringslivet skal lykkes. God infrastruktur er også viktig for å tiltrekke oss investorer utenifra. Lykkes næringslivet så vil det gå bra med Alta, og da vil det også gå bra med de ca. 70% av alle arbeidstakerne i byen vår som jobber i næringslivet, sier Kjetil, og legger til at han setter pris på at folk engasjerer seg for hvordan byen skal utvikles, men at det må gjøres på en saklig måte:

– Alta Næringsforening setter pris på alle innspill og diskusjoner om hvordan vi skal utvikle næringslivet og byen vår. Men da bør man vise en smule etterrettelighet og anstendighet i debatten, avslutter han.