I sammenheng med regionreformen og nye oppgaver til den nye regionen er det nærliggende å se på eiendomsretten og forvaltningsansvaret som i dag ivaretas i Finnmark av Finnmarkseiendommen og i Troms av Statskog, mener Alta Fremskrittsparti.

Under sitt årsmøte den 21. oktober vedtok man en uttalelse, der man mener det vil være naturlig å ha samme forvaltning og eiendomsrett av landområdene i hele den nye regionen.

– Alta FrP mener derfor det vil være hensiktsmessig å avvikle dagens FeFo og overføre eiendomsretten og forvaltningsansvaret til den nye folkevalgte regionen, uttaler årsmøtet.

Det opplyser Odd Erling Mikalsen i Alta Frp til iFinnmark.

iFinnmark har konfrontert Finnmarkseiendommen, og leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm med saken.

Han har bare en kort kommentar:

– Dette er det opp til Stortinget å bestemme. Det er ikke noe mer å kommentere i sakens anledning.