Alta kommunestyre vil slå sammen Finnmarkssykehuset med UNN – mens fylkesutvalget ber regjeringen droppe hele greia

FIKK HELE KOMMUNESTYRET MED SEG: Gruppeleder Alex Bjørkmann i Alta Høyre fikk kommuenstyret med seg på en positiv uttalelse til regjeringens forslag om å legge Finnmarkssykeshuset administativt under UNN.

FIKK HELE KOMMUNESTYRET MED SEG: Gruppeleder Alex Bjørkmann i Alta Høyre fikk kommuenstyret med seg på en positiv uttalelse til regjeringens forslag om å legge Finnmarkssykeshuset administativt under UNN. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det var under kommunestyremøtet i Alta at en interpellasjon fra Høyres Alex Bjørkmann ble støttet av resten av kommunestyret. Her gir man full støtte til en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Parallelt er flertallet i fylkesutvalget helt uenig.

DEL

– Vi gir støtte til Granavolden-erklæringen av 17.01.2019, der regjeringen ønsker at Finnmarkssykehuset skal bli en del av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Med grunnlag i befolkningen i Finnmark og Troms er det fornuftig å slå sammen Finnmarkssykehuset og UNN, sier gruppeleder for Høyre i Alta kommunestyre Alex Bjørkmann til iFinnmark.

Denne passusen i Granavolden-erklæringen har som kjent ikke blitt like godt mottatt i Hammerfest.

– Dette er ingen kamp mellom Alta og Hammerfest. Det er snakk om å utnytte ressursene bedre og få mest helse igjen for pengene, understreker Alex Bjørkmann overfor iFinnmark.

Interpellasjon

Han fikk resten av kommunestyret i Alta med på denne interpellasjonen:

«Kommunestyret i Alta er derfor av den oppfatning at dette er riktig integrering av spesialisthelsetjenestene mellom Finnmarkssykehuset og UNN. Innbyggerne har stor tillit til UNN. Alta kommunestyre har tro på at et allerede tett samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og UNN vil styrkes gjennom ny organisering. Den nye organiseringen vil bidra til å styrke helsetilbudet i Finnmark og vil føre til en bedre og enklere pasientbehandling for innbyggerne i Finnmark – ved at pasientene forholder seg til en, og ikke to ulike organisasjoner. En omorganisering vi fjerne unødvendige administrative skiller og pasientene vil få et mer helhetlig tilbud.»

– Alta kommune gir sin tilslutning til pågående prosess med sammenslåing. Unødvendig administrative skiller fjernes og fokus skal være på pasientene og et helhetlig helsetilbud. Kommunestyret i Alta støtter en omorganisering av strukturen fordi det vil styrke viktige tjenester for innbyggerne, og sikre pasientbehandling med høy kvalitet, sier Alex Bjørkmann.

Forbedrer hverdagen

DELAKTIGE: Ordfører Monica Nielsen forventer at Alta kommune får være delaktig i prosessen videre.

DELAKTIGE: Ordfører Monica Nielsen forventer at Alta kommune får være delaktig i prosessen videre. Foto:

 

Ordfører Monica Nielsen (Ap) kom med et tillegg som også ble enstemmig vedtatt:

«Kommunestyret i Alta viser videre til at regjeringen i Granvolden-erklæringen av 17.01.2019 har gjentatt punktet fra Jeløya erklæringen med å gjennomføre en prosess på å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der.

Alta kommune spilte inn en rekke tiltak og tjenester i høringen til mandatet for denne prosessen og forventer at de blir tatt med og iverksatt i forbindelse med arbeidet som er igangsatt. Alta kommunestyre forventer at tiltak som kan forbedre hverdagen for pasienter i Vest Finnmark og Nord Troms iverksettes fortløpende. Praksisen med omlasting av pasienter på Skaidi samt dagens praksis hos pasientreiser med ventetid både til og fra behandling ved UNN og Finnmarkssykehuset er blant tiltakene det bør finnes en løsning på raskt. Det er også avgjørende at tjenestene som er vedtatt blir realisert både i omfang og tilgjengelighet.

Alta kommune ønsker å være delaktig i prosessen frem mot at Finnmarkssykehuset HF legges inn under UNN og ønsker å bidra til at regjeringens punkt om vesentlig mer sykehustjenester til Alta realiseres og gir et betydelig bedre akutt- og fødetilbud i Alta.»

Ber regjeringen trekke forslaget

– TREKK FORSLAGET: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) vil at regjeringen skal trekek foslaget om sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN.

– TREKK FORSLAGET: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) vil at regjeringen skal trekek foslaget om sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN. Foto:

 

Mens kommunestyret i Alta var svært så positive til en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, var ikke fylkesutvalget det i dag. Etter et forslag fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap), som ble vedtatt mot fem stemmer, ber man regjeringen trekke forslaget om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN.

Man viser til at forslaget ikke er utredet, og heller ikke drøftet med de administrative ledelsene ved Finnmarkssykehuset HF eller UNN HF.

Ikke rådspurt

– Den politiske ledelsen i Troms og Finnmark fylkeskommuner er heller ikke rådspurt. Fylkesutvalget for Finnmark fylkeskommune er svært kritisk til at Finnmarkssykehuset HF skal ‘bli en del av UNN’, og kan heller ikke se at dette har noen relevans i forhold til regionreformen og sammenslåing av Troms- og Finnmark fylkeskommune. Fylkesutvalget i Finnmark frykter at UNN HF, som allerede i dag har store utfordringer med å sikre funksjonen som universitetssykehus og driften av sykehusene i Harstad, Narvik og Longyearbyen, vil få et uoverkommelig stort ansvarsområde, heter det i dagens vedtak.

En slik organisering vil kunne føre til omlegging og relokalisering av tjenester og ansvar til andre lokasjoner i UNN HF, også ut av Finnmark. Eksempelvis AMK, frykter fylkesutvalget.

– Mister helhetlig styring

– Ledelse og ansvar for dagens klinikker deles opp, og fordeles inn under klinikkene i UNN. Stedlig ledelse vil da miste helhetlig styring av budsjett, ansvar og prioriteringer, og veien til beslutningstakerne blir lang. Fylkesutvalget mener en slik organisering vil ramme pasientene i Finnmark gjennom svekkelse av fagmiljø og tjenestetilbud. Dersom UNN HF skal ha ansvar for all spesialisthelsetjeneste og akuttberedskap fra Narvik til Kirkenes og Longyearbyen – og samtidig opprettholde universitetssykehusfunksjonene – vil det kreve kraftig styrking både økonomisk og administrativt, heter det i vedtaket fra fylkesutvalget.

Svein Iversen, KrF, fremmet forslag om at forslaget om sammenslåing må konsekvensutredes. Det ble nedstemt mot tre stemmer. Venstres Trine Noodt ville ha saken utsatt. Det fikk kun hennes egen stemme.

Artikkeltags