Gå til sidens hovedinnhold

Ingen sluttpakke til Karlstrøm

Artikkelen er over 5 år gammel

Alta tingrett mener North Energy hadde rett til å avskjedige Erik Karlstrøm.

Karlstrøm hadde saksøkt selskapet for å få sluttvederlag på kroner 5.960.000 - men det fikk han ikke medhold i.

Kritikk mot Karlstrøm

Retten fant at det var grunnlag for å rette kritikk mot Karlstrøm på flere områder. Blant annet at han hadde sluppet børsmeldinger uten å informere styret og opplysninger om en EM-analyse som ble holdt tilbake.

Det ble også rettet kritikk mot Karlstrøm for hans kontakt med en av storaksjonærene med tanke på emisjon uten å klarere dette med styret.

Les også: – Hvis jeg ikke lystret, så skulle han sørge for at mitt rykte skulle bli ødelagt

Les også: Trodde Karlstrøm skulle stryke med

Les også: – Vi hadde mislyktes med det nordnorske selskapet

– Handlet kritikkverdig

North mente også han hadde fått for mye utbetalt i skattekompensasjon, her kom retten til at det ikke var holdepunkter for å rette kritikk mot Karlstrøm for hans håndtering av denne saken.

– Slik retten ser det, er det klart sannsynliggjort at Karlstrøm ved flere anledninger har handlet på en kritikkverdig måte med hensyn til hvordan han har forholdt seg til styret i selskapet fra juni 2014 til oktober 2014, går det frem i dommen.

Retten ser det slik at Karlstrøm ved sine feilvurderinger ikke har oppfylt sine plikter som daglig leder for et allmennaksjeselskap, i perioden fra juni 2014 til oktober 2014. – Han har ikke i nødvendig utstrekning involvert styret i selskapet i beslutninger som gjelder kjernen av selskapets virksomhet, og dermed styrets ansvarsområde, står det videre.

Retten fant at Karlstrøm hadde opptrådt sterkt klanderverdig i forbindelse med enkelte disposisjoner, og slo dermed fast at avskjeden er rettmessig.

Karlstrøm har etter dette ikke krav på fratredelseskompensasjon med 5.960.000 kroner.

Delvis medhold om pensjon

Når det kom til pensjon, fikk Karlstrøm delvis medhold i sitt krav. Han har rett til pensjon fra North Energy i henhold til avtale om førtidspensjon, og har også rett til kompensasjon for eventuell skatt av selskapets inbetaling til førtidspensjonsforsikring i 2014 og 2015.

Norths krav om tilbakebetaling av utbetalt skattekompensasjon, fikk de ikke medhold i.

Da ingen av partene vant saken fullt ut, tilkjennes ikke saksomkostninger.

Kommentarer til denne saken