Kommunen spyttet inn 15 millioner for denne eiendommen. Dette skal de bruke den til

Ordfører i Alta, Monica Nielsen forteller hva som er årsaken til kjøpet.