Harriet ønsker seg avlivet bjørn

DIREKTØR: Harriet Hagan er direktør ved  Alta Museum.

DIREKTØR: Harriet Hagan er direktør ved Alta Museum. Foto:

Er tenkt brukt i ny utstilling.

DEL

Direktør Harriet Hagan ved Alta museum har sendt en søknad til Miljødirektoratet om å få tildelt en avlivet brunbjørn til bruk i ny utstilling på museet.

Hun skriver i søknaden at bjørn utgjør en sentral del av bergkunsten i den eldste fasen. Totalt er det avbildet 75 bjørner i Alta, 1.725 bjørnespor og 15 bjørnehi. Videre at det er antatt at bjørnen hadde en spesiell rolle i forhistorisk tro og ritualer, og at bjørnen ble sett på som et bindeledd mellom ulike kosmologiske verdener.

Bjørn i hi

På bakgrunn av dette ønsker Harriet Hagan & co. å få laget en montasje som viser en bjørn som ligger i hi til en ny utstilling. En eventuell tildelt bjørn vil bli preparert og utstoppet av profesjonelle folk slik at den illustrerer framparten av en bjørn som ligger i hi. Det er derfor tilstrekkelig at den fremre halvdel av bjørnen er i slik stand at den kan benyttes, skriver Hagan i søknaden.

Miljødirektoratet har enda ikke behandlet søknaden.

– Jeg begynte på jobb igjen etter ferien denne uka, og har ikke rukket å behandle søknaden, sier rådgiver Ole Roar Davidsen ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Store muligheter

Om hvor reelt det er at Alta museum kan bli tildelt en brunbjørn, sier Davidsen:

– Det er store muligheter. Museum er en av partene som vi prioriterer og tildeler.

Han viser til forskrift om ivaretakelse av dødt vilt der det står at ivaretakelsen av dødt vilt skal skje på en måte som sikrer vernet av viltet, fremmer vitenskapelige, museale og andre offentlige formål, og samtidig ivaretar hensynet til preparantyrket som næring.

Davidsen opplyser at alle bjørnene i Norge som har annen avgang enn lisensfelling, tilfaller Miljødirektoratet.

I 2016 ble det skutt åtte bjørner i Norge, hvorav én på lisensfelling.

– Jeg er ikke sikker på om de sju andre er tildelt. Noen kan være på fryselager, sier Davidsen.

Artikkeltags