Alta kommune skulle i 2017 legge ned tre barnehageavdelinger. Begrunnelsen for dette var for høy barnehagekapasitet i kommunen totalt sett.

Imidlertid ble ingen avdelinger lagt ned i 2017.

For 2018 planla kommunen å legge ned noen tilbud, blant annet Gakori barnehage.

LES OGSÅ: Planlegger å legge ned barnehagen: – Jeg er spent på hva foreldregruppa kommer til å synes

Til møtet i formannskapet i Alta kommune onsdag denne uka innstiller administrasjonen i Alta kommune imidlertid at saken om nedlegging av barnehageavdelinger utsettes til høsten i år.

Dette står i innstillingen:

«Oppfølging av budsjettvedtak 2017 og 2018 vedrørende nedleggelse av Gakori barnehage og nedtak av en avdeling ved Aronnes barnehage, utsettes til høst 2018 med eventuell virkning fra barnehageåret 2019/2020.

Administrasjonen bes om å utrede og komme med forslag til hvordan Alta kommunes tilskuddsordning til de private barnehagene skal være i fremtiden».