Gå til sidens hovedinnhold

To alternativer presentert i UiT-rapport: – Kan bety at vi ikke får en like stor påvirkningskraft

Artikkelen er over 4 år gammel

Torsdag ble rapporten om faglig organisering i UiT presentert og arbeidsgruppa er delt i sin anbefaling.

Rapporten om faglig organisering ved UiT ble offentliggjort torsdag og et av forslagene kan føre til store endringer for campus Alta.

I rapporten fremstår to alternativer til dagens åtte fakulteter. Arbeidsgruppen som har utarbeidet de to modellene har vært delt i hvilken modell de støtter. Forslaget om en fire-fakultetsmodell, som vil skape jevnstore fakulteter, vil påvirke alle dagens fakulteter. 11 av de 17 i arbeidsgruppa går for denne modellen. Forslaget om en syv-fakultetsmodell, som vil medføre færre endringer, er det syv av 17 som går for.

Ved en eventuell fire-fakultetsmodell vil det bli store endringer for Campus Alta. Idrettshøgskolen vil bli en del av Det helsevitenskapelige fakultetet, og institutt for barnevern og sosialt arbeid og institutt for reiseliv og nordlige studier vil slås sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

«Vil skade UiTs legitimitet»

Kjell Magne Mælen, dekan ved kunstfakultetet, har lagt dissens på begge modellene. Til fire-fakultetsmodellen skriver han at «Alt i alt vil det, etter min mening, skade UiTs legitimitet i landsdelen og vanskeliggjøre ivaretakelsen av samfunnsoppdraget om det ikke blir fakulteter i Alta og Narvik».

Rektor Anne Husbekk sier hun ikke er bekymret for aktiviteten ved campus Alta ved en eventuell fire-fakultetsmodell:

– Grunnlaget for organisasjonsgjennomgangen er å styrke kjerneoppgavene, forskning, utdanning og kommunikasjon, også i Alta. I dag har fem fakulteter aktivitet i Alta. I en eventuell fire-fakultetsmodell, vil alle fakultetene ha virksomhet i Alta.

Hun sier videre at campusene skal ha en sterk og viktig rolle i UiT Norges arktiske universitet.

– Alle campus skal selvfølgelig videreføres og en eventuell organisasjonsendring har som mål å styrke fagmiljøene og vår tilstedeværelse regionalt, legger hun til. 

Skeptisk til færre fakulteter

Mona Johnson som er tillitsvalgt ved Finnmarksfakultetet er skeptisk til fire-fakultetsmodellen. Hun mener den kan svekke Altas linje til ledelse og til Universitetsstyret:

– Det første som kan sies er jo at den dekanrollen som er på fakultetet omfatter bare noen av studiene. Det betyr jo at vi ikke får en like stor påvirkningskraft.

Johnson sier det er mange usikkerhetsmomenter rundt modellen og legger stor vekt på hvilken påvirkningskraft Alta vil få videre.

– Som fagforeningsperson er det nettopp det med å kunne påvirke ledelsesstrukturen som er det som gjør meg mest skeptisk, sier hun.

– Det må være regional ivaretakelse. Når vi har et universitet som breier seg må man ha leder regionalt for å ha kontakt mellom lederteam og næringsliv i regionen. Hvis Alta sin leder sitter i Tromsø blir avstanden stor. Det må være noen i regionen som har et ansvar og som har en linje til ledelsen, og som er en del av ledelsen, legger hun til.

Forslagene er ute til høring fra 1. juni til 15. juni og endelig vedtak gjøres i saken 29. juni.

 

Kommentarer til denne saken