Den islamske Amanastiftelsen vil etablere moskeer over hele landet, og investerer stort i eiendom. Kjøpene finansieres med millioner av kroner fra utlandet, skriver Kapital i dag.

Pengene sluses via en prosjektkonto i Det Islamske Forbundet og nå viser det seg at det allerede i første driftsår ble overført 15,8 millioner kroner i gaver fra det muslimske trossamfunnet Det islamske forbundet, gjenforteller Nettavisen.

På Stortinget er det bekymring rundt hvordan de muslimske trossamfunnene blir finansiert og Stortinget har bedte regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. 

– Vi har sett at stater har finansiert opp endel moskeer og det er ikke nødvendigvis at våre menneskerettigheter står i høysetet. Vi har nå gitt regjeringen et arbeidsoppdrag med å se på de ulike støtteordningene og hvordan ting finansieres, sier parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik, til bladet. Nesvik er også medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.