Gå til sidens hovedinnhold

Nok et nei til asylmottak

Artikkelen er over 6 år gammel

Saken sendes nok en gang til Fylkesmannen for vurdering.

Kommunestyret i Alta har i to omganger tidligere sagt et klart nei til asylmottak i lokalene til det tidligere Nordlys-hotellet i Bossekop. Hotelleier Tor-Arne Pettersen klaget saken inn for Fylkesmannen, og fikk medhold i at begrunnelsen fra kommunen for å si nei, ikke var holdbar.

Reglene ikke fulgt

Fylkemannen slo fast at kommunen ikke hadde fulgt saksbehandlingsreglene.

– Kommunestyret har i sin førstegangsbehandling av dispensasjonssaken, begrunnet avslaget dels med at det er en ny områdeplan under utarbeidelse. Det at det er en ny områdeplan under utarbeidelse med estimert ferdigstillelse i 2016, er ikke et relevant moment i dispensasjonsvurderingen som her skal gjøres, skriver Fylkesmannen i sitt vedtak. Heller ikke trafikksikkerhet eller at man foretrekker desentralisert asylintegrering, som man sa i det første vedtaket er relevante argumenter, ifølge Fylkesmannen.

Opphevet vedtaket

Fylkesmannen valgte dermed å oppheve vedtaket fra Alta kommune og sendte saken til ny behandling i kommunen.

Tirsdag var saken for tredje gang til politisk behandling i kommunestyret i Alta.

Før det var varaordfører i Alta, Ronny Berg sterkt kritisk til vedtaket fra Fylkesmannen, og uttalte etter Fylkesmannens avgjørelse at han uansett vil stemme nei til planene om asylmottak i Bossekop.

– Vi får se om vi finner andre argumenter for å si nei, det er jo plan- og bygningsloven saken gjelder. Det er bruksendringen vi sier nei til, ikke til å ta imot flyktninger, sa Ronny Berg.

Innstilte på ja

Før kommunestyret hadde administrasjonen innstilt på at man sier ja til å gi dispensasjon til Nordlys Hotell Alta AS – med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Frps Bengt Rune Strifeldt la i kommunestyret tirsdag kveld fram et forslag om at man sier nei til å gi dispensasjon – etter plan- og bygningsloven.

– Vi anser ikke fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, sier Strifeldt.

– Tiltaket er i strid med gjeldende arealformål, fordi det anses å være en institusjon og ikke forretninger eller bolig. Denne vurderingen er basert på departementets vurdering av asylmottak, sa Strifeldt som fikk flertallet med seg – med 15 mot 11 stemmer – mot å gi dispensasjon til asylmottak.

Saken onsdag sendt til Fylkesmannen for nok en vurdering.

Skuffet

– Vi er selvfølgelig skuffet, sier Tor-Arne Pettersen i Nordlys Hotell Alta AS.

– Det er feil i vedtaket til kommunestyret om at det planlagte asylmottaket skal være en institusjon. UDI (Utlendingsdirektoratet) kaller heller ikke slike asylmottak for institusjoner, de er frivillige botilbud, og ikke institusjoner, sier direktør Vidar Torheim for region nord i Hero Norge AS.

– Vi driver 30 andre slike asylmottak i Norge, som fungerer utmerket. Derfor er det både skuffende og overraskende at kommunestyret igjen sier nei, sier han.

– Nå må vi vente på Fylkesmannens vurdering av det siste vedtaket, sier Torheim.

Kommentarer til denne saken