– Kan bli perfekt innflyging i Alta ved å vri rullebanen

DREIE: Jan Kristen Kristensen og Per Pedersen mener det vil være bra å dreie rullebanen på Alta lufthavn.

DREIE: Jan Kristen Kristensen og Per Pedersen mener det vil være bra å dreie rullebanen på Alta lufthavn. Foto:

Av

Per Pedersen og Jan Kristen Kristensen mener at slik det er i dag, så taper Alta terreng til blant annet store charterfly.

DEL

Dersom flyplassen i Alta ikke kan ta ned store fly med 200 seter i fremtiden, frykter altaværingene flybytte i Tromsø og dertil lengre reisetid dersom man reiser eksempelvis til/fra Oslo. En annen sak er at slik det er i dag, så taper Alta terreng til blant annet store charterfly, hevder Per Pedersen og Jan Kristensen i Alta.

Og som en pilot i Norwegian uttalte på fleip: «Alta flyplass er helt OK å lande på, og så lenge det blir som i dag, får vi ha Alta for oss selv».

Spesialtrening for å lande i Alta

– I dag må alle piloter, også i SAS og Norwegian, ha spesialtrening i simulator for nettopp å kunne lande i Alta. Men utenlandske charterselskap, uten fast flyging på Alta, har selvsagt ikke denne treningen. Da droppes Alta som destinasjon også for turisme. Det er åpenbart, sier Per Pedersen og Jan Kristensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

FLYENTUSIASTER: Jan Kristen Kristensen og Per Pedersen.

FLYENTUSIASTER: Jan Kristen Kristensen og Per Pedersen. Foto:

For dem som ikke kjenner Per Pedersen og Jan Kristen Kristensen kan vi skyte inn at Per er en samfunnsengasjert datamann fra Alta som bl.a. har stor interesse for fly og instrumentering. Jan har de samme interessene, men i tillegg har han blant annet syv års erfaring fra cockpit i Norwegian. De siste årene som kaptein. Senere har han jobbet sammen med Ola Giæver i FlyViking.

På bakgrunn av ovennevnte er faguttrykk og luftfartsterminologi ikke fremmedord for Per og Jan, og etter at Kronstadposten beskrev dagens begrensninger for to uker siden, ble vi invitert med på en dugnadskveld. Dette for å se hva som var mulig, dersom man gikk videre i tanken som Arbeiderpartileder Ole Steinar Østlyngen lanserte, med å vri rullebanen mere mot nord.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

DREINING: Gul linje er forlengelse av senterlinje på ny rullebane (grønn linje). Hvit linje er 10 grader dreining fra senterlinje med innflyvning fra Tverrelvdalen og 5 grader dreining fra senterlinje ut over sjøen. Rød sirkel er 2 km fra terskel og grønn sirkel er 6 km fra rullebanens østligste punkt.

DREINING: Gul linje er forlengelse av senterlinje på ny rullebane (grønn linje). Hvit linje er 10 grader dreining fra senterlinje med innflyvning fra Tverrelvdalen og 5 grader dreining fra senterlinje ut over sjøen. Rød sirkel er 2 km fra terskel og grønn sirkel er 6 km fra rullebanens østligste punkt. Foto:


LES OGSÅ: Alta har brukt 32 millioner til forlengelse av rullebanen – bruker 10 millioner til: – Håper å få pengene tilbake

Fikk ikke midler til forprosjekt

I mars 2017 laget Per og Jan en søknad til Alta kommune om midler til et forprosjekt for å koble inn ekspertise som kunne komme med faglige vurderinger. Søknaden var på 150.000 kroner den gang. Men stemningen var laber, både fra næringsavdelinga på kommunen og blant politikerne. Søknaden ble derfor trukket. Per og Jan legger ikke skjul på at de ble både overrasket og frustrert over at ikke Alta kommune så nødvendigheten av å gjøre en innsats på dette området.

– I stedet for å få gjort et rimelig og godt forprosjekt rundt flyplassen i Alta så brukte Alta kommune over 30 mill. kroner på fyllmasser utenfor flyplassen i retning Amtmannsnes. For oss føltes det litt merkelig at man ikke tok seg tid, for det var småpenger i forhold til prislappen på steinfyllingen. Man burde heller fått gjennomført et forprosjekt som ville gitt svar på hva som ville vært riktig å gjøre i fremtiden, sier Per og Jan.

Fra 2000 til 500 fot

Med å vri rullebanen 27 grader blir det mulig med instrumentinnflyging også via Tverrelvdalen og man unngår dagens krevende sirkling via Rafsbotn for å lande fra øst. Beslutningshøyden ved landing fra øst via Rafsbotn endres fra dagens 2080 fot til cirka 500 fot, muligens også lavere. Beslutningspunktet vil da, for en innflyging via Tverrelvdalen, ligge cirka to kilometer fra flyplassen. Dette gir Alta presisjonsinnflyging i begge retninger fullt på høyde med for eksempel Tromsø og Bodø. Da unngår man også de topografiske utfordringene med for eksempel Lille Borras. Beregningene er gjort ut ifra samme banelengde som i dag, som er 2.127 meter, og en vridning av terskelen i NV med 27 grader mot nord.

– Men kanskje kan det riktige være å vri rullebanen mer enn 27 grader?

– Ja, men det vil en utredning gi svar på. En annen ting er at Avinor aldri vil sette i gang arbeidet med å vri rullebanen dersom man ikke klarer å lande fra begge sider uten dispensasjon. I dag har innflygingen i Bodø dispensasjon til å avvike 10 grader fra rullebanens senterlinje, mens reglene tillater maks 5 grader offset. Det siste må nok også Alta eventuelt rette seg etter, sier Jan Kristensen.

Med dagens plassering av flyplassen i Alta finnes det også en lite brukt innflygingsrute ned Tverrelvdalen. Her ligger beslutningspunktet ved Bjørnengen/Vabrua, cirka 6 kilometer i luftlinje fra terskelpunktet på flyplassen. Dette punktet har samme beslutningshøyde som sirklingen via Rafsbotn, som altså er på 2080 fot. Det er derfor ingen gevinst med å bruke denne innflygingen.

– En utredning vil også gi svar på om vi får bedre landingsforhold/innflyging fra nordvest ved å vri rullebanen. Da unngår man blant annet utfordringene som man i dag har med Komsa. Men alt dette må kvalitetssikres av fagfolk, og her må man igangsette et prosjekt for å få dette utredet. Kanskje Alta kommune kan gjøre dette sammen med næringslivet? spør Per Pedersen.

– Dersom en vridning av flyplassen blir en realitet og våre beregninger stemmer, vil Alta få en uslåelig vinterregularitet i nord. Med innflyging med bruk av bakkebasert ILS-system eller GNSS (GPS) systemer fra begge sider, vil stressnivået i cockpit falle dramatisk, det kan jeg love, sier mangeårig kaptein i Norwegian, Jan Kristen Kristensen.

– Regularitet og sikkerhet vil bli bedre ivaretatt samtidig som man får topp presisjon ved landing i begge retninger, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

LANDING: Norwegian inn for landing fra øst onsdag. Her over S-bakken i Nerskogen.

LANDING: Norwegian inn for landing fra øst onsdag. Her over S-bakken i Nerskogen. Foto:


God regularitet i dag

– Det er helt riktig som Avinor-sjef Charles Kristiansen uttalte i Kronstadposten at vi har meget god regularitet på Alta i dag. Men på dager der man ikke kommer ned i Alta, fordi man må se rullebanen fra 2080 fot, så er det gjerne også utfordringer i Tromsø. Både med å lande, og med overfylte hoteller, og i enkelte tilfeller må da flyene returnere til Oslo. Dette er dyrt for samfunnet, og skaper unødvendige utfordringer for flyselskapene og de som reiser.

– Som man ser er det mange ubesvarte spørsmål som en utredning vil gi svar på. Vi mener derfor at et utredningsarbeid må igangsettes snarest, og det før man bruker enda flere millioner på dårlig planlagte løsninger, avslutter Per og Jan.

Artikkeltags