Har brukt 30 millioner for mye: – Vi skal ha en prat med rådmannen

STORE KOSTNADER: Kostnadene i helse- og sosialesektoren har ikke gått ned så mye som kommunestyret og "finansminister" Ole Steinar Østlyngen ønsket.

STORE KOSTNADER: Kostnadene i helse- og sosialesektoren har ikke gått ned så mye som kommunestyret og "finansminister" Ole Steinar Østlyngen ønsket. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Alta styrer mot minus i år - og må kutte 40 millioner neste år.

DEL

Alta kommune risikerer negativt driftsresultat i 2017.

I et saksfremlegg som skal behandles i alle utvalgene, foreslår rådmannen at det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet, samt at ledige stillinger holdes vakante ut året.

Rådmannen ber også om reduksjon i innkjøp av varer der det er mulig, og ikke får store konsekvenser for brukere.

Lønnskutt skal tas med 0,47 millioner i Fellestjenesten, 0,1 i Samfunnsutvikling, 3,9 i oppvekst- og kultur, 3,7 i helse- og sosial, og 0,66 millioner i drift og utbygging.

Tar prat med rådmannen

Kommunen styrer mot et merforbruk på 30 millioner i de to første kvartalene i 2017.

Overforbruket skyldes i stor grad helse- og sosial, og rådmannen har ikke klart å dekke inn kommunestyrets budsjettvedtak om å redusere lønnsbudsjettet med 8,9 millioner i 2017, står det i saksfremlegget.

– Vi har et budsjett fra i fjor som er et godt budsjett. Hadde rådmannen gjort det som skulle gjøres i budsjettet, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Hadde man vært tidligere ute med turnuser og andre ting som skulle vært gjort så hadde vi vært i en annen situasjon, sier «finansminister» i Alta, Ole Steinar Østlyngen (Ap).

Han mener det er «godt med penger» i helsesektoren, men for dårlig budsjettdisiplin.

– Når de ikke følger budsjettene, må det gjøres strakstiltak som går utover alle sammen. Det blir kutt i kurs, reising og innkjøp av varer. Det blir ikke kommunal krise, men planlagte ting blir utsatt. Det går utover de andre, og helse har hovedskylda for overskridelsen, så har rådmannen ansvar for at tiltakene fra i fjor ikke er gjennomført, sier han og varsler:

– Vi skal ha oss en prat med rådmannen.

Østlyngen sier videre at man ikke er fornøyd med skatteinngangen, og skylder på blåblåregjering.

– Vi er jo distrikt i norgessammenheng, og merker det. For øvrig har vi fylt på 60–70 millioner på fond på to år så det er ikke krise. Det var tomt da vi overtok fra de blå. Men vi kan fortsatt ikke drive og tape penger. Vi har store ting på gang med ny skole og omsorgssenter. Vi må ha en drift som takler investeringene, sier Østlyngen.

MÅ KUTTE: Rådmann Bjørn-Atle Hansen sliter med økonomien i kommunen.

MÅ KUTTE: Rådmann Bjørn-Atle Hansen sliter med økonomien i kommunen. Foto:

Økte behov

Rådmann Bjørn Atle Hansen sier overforbruket skyldes økte behov i Alta-samfunnet.

– Vi har kontroll på alle områder, også oppvekst- og kultur som er største tjenesteområdet. De melder om mindreforbruk. Utfordringen er helse og sosial, sier Hansen, som medgir at det har vært vanskelig å ta ned drifta så mye som kommunestyret ba om.

– Vi sitter i møte nå om hvordan vi skal ta det ned. Kuttene som kommer vil merkes.

– Jeg foreslo i fjor å øke eiendomsskatten på næring og verker og bruk. I stedet skulle vi kutte lønnsbudsjettet med 1 prosent, det var 9 millioner i år og 14–15 millioner neste år. Med flere brukere som vi må gi et tilbud til etter loven, har det vært vanskelig, men vi prøver å holde igjen med vikarkutt, kutt i overtid og vakante stillinger. Hadde det vært enkle løsninger hadde rådmannen gjennomført dem.

– Vi jobber så godt vi makter for å komme i mål i administrasjonen. Å komme ut med pluss i netto driftsresultat klarer vi neppe, sier Hansen, som ikke ønsker å kutte mer i administrasjonen.

– Alle analyser viser at vi har lave administrasjonskostnader, det er ikke lurt å kutte mer der, legger han til.

– Hvordan skal du få midler til ny skole og omsorgssenter?

– Vi har en dyr drift med små sykehjem med nattevakter. Vi skal drive mer effektivt, det er ikke farlig å investere når strukturen er mer bærekraftig. Det er samme med grunnskole, vi har noen gode skoler i Alta men noen må gjøres noe med. Da kan man slå sammen Komsa og Bossekop og lage en ny moderne skole à la Baksalen i Hammerfest som er et smykke, sier Hansen.

Tar sin del av ansvaret

Han sier han tar sin del av ansvaret for situasjonen, og skal i dag i et møte med politisk ledelse om saken.

– Jeg skal ta min del av ansvaret, men politisk ledelse og kommunestyret må ta sin del. Vi må være samkjørt om hva som skal gjøres for å få det til, sier Hansen.

Han ser for seg å måtte spare 40 millioner neste år.

– Det skal jeg klare, men det spørs om det er politisk vilje til å gjøre det. Det går ikke an å ta 40 millioner uten at det merkes.

– Vil du kutte en skole?

– Jeg vil ikke spekulere i det, budsjettet legges ikke frem før i november, sier rådmannen.

Artikkeltags